v. 2023

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2023 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Daniella Gallokselle Helsingin yliopistosta eurooppalaisen velvoite- ja markkinaoikeuden tutkielmasta ”Privacy Considerations under EU Competition Law: The Balance Achieved in Article 5(2) of the Digital Markets Act and the Effects of the Facebook Decision”

– OTM Matti Könnömäelle Helsingin yliopistosta prosessioikeuden tutkielmasta ”Oikeutta kaikille – pienriitamenettely sääntelyvaihtoehtona”

– OTM Riikka Karppiselle Turun yliopistosta vahingonkorvausoikeuden tutkielmastaAlaikäisen vahingonkorvausvastuu lapsen perusoikeussuojan näkökulmasta”

– OTM Veera Saarelle Lapin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”Ennakkoratkaisupyyntöjen esteet kotimaisissa tuomioistuimissa”

– OTM Elina Lindströmille Itä-Suomen yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Oikeusvaltio korona-ajan perusoikeusrajoituksia koskevien eduskunnan täys­istuntokeskusteluiden valossa”