v. 2021

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2021 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Lotta Länsmanille Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden tutkielmasta ”Ostajan reklamaatiovelvollisuus laatuvirheestä kiinteistön kaupassa”

– OTM Tuuli Oikariselle Helsingin yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”EU:n päästökauppajärjestelmän ilmaisjako ja sen yhteensopivuus hiilitullin kanssa”

– OTM Sonja Vileniukselle Turun yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Kaivossopimukset vaihtoehtona paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön välisen suhteen sääntelyyn”

– OTM Tuomas Puotiniemelle Lapin yliopistosta oikeusinformatiikan tutkielmasta ”Digitaaliset objektit ja varallisuusoikeuden yleiset opit – tutkimus digitaalisten objektien ontologisista perusteista ja systeemikytköksistä varallisuusoikeuden järjestelmään”

– OTM Mira Koposelle Itä-Suomen yliopistosta kauppaoikeuden tutkielmasta ”Copyright Exceptions and Internet Memes: A Comparative Study of Finland and the United States”