Apurahat

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Oikeuskulttuurin päivää juhlittiin Säätytalossa perjantaina 9.11.2018. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimista rahastoista jaettiin palkintoja ja apurahoja yhteensä runsaat 101 000 euroa.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat 

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

 • OTM Merike Helanderille (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Syntyvän lapsen oikeus terveyteen – syntymättömän ja vastasyntyneen oikeudelliseen asemaan liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset” 20 309 euroa
 • MICL, YTM Vesa Kyyröselle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”International Legal Responsibility of the Future: Machine autonomy and various aspects of international responsibility and legal personality” 20 309 euroa
 • OTM, KTM Mikko Laapakselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä” 20 309 euroa
 • OTK Jon Saloselle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tutkimus säätiöoikeudessa vaikuttavista keskeisistä periaatteista, periaatteiden funktiosta ja merkityksestä sekä periaatteiden menetelmällisestä käytöstä” 20 309 euroa
 • OTM Iina Tornbergille Helsingin yliopistosta kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”EU private international law rules in international commercial arbitration: Article 101 of the Treaty on Functioning of the European Union as a mandatory rule in Chinese International Economic and Trade Arbitration Center (CIETAC) arbitration” 8 462 euroa

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimuksen yleiseen tukemiseen, kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimusmatkoihin sekä kielentarkistukseen:

 • OTT Monica Garcia-Salmones Roviralle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden tutkimukseen ”Civil War, Epistemological and Ethical Fragmentation and Natural Rights in International Law” liittyvään tutkijavierailuun Australiassa (Kathleen Fitzpatrick Visiting Fellowships 2019, University of Melbourne) 2 500 euroa
 • OTT Katri Havulle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden tutkimushankkeen ”Vahingonkorvaus EU-oikeudessa” kansainvälistymis- ja tutkimuskuluihin 4 000 euroa
 • OTM Mikko Huttuselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden tutkimukseen ”Air Sovereignty in International Law” liittyvään tutkijavierailuun Alankomaissa (Universiteit Leiden) 4 0000 euroa
 • OTM Kaisa-Maria Kimmelille (Lapin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden tutkimukseen ”Regulating Priority Setting in Health Care” liittyvien konferenssimatkojen osallistumiskuluihin Etiopiassa (Priorities 2020) ja Ranskassa (7th European Association of Health Law Conference) 4 000 euroa
 • OTT Tuulikki Mikkolalle (Turun yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimukseen ”Ulkomailla toteutettujen sijaissynnytysten oikeusvaikutukset Suomessa) liittyvään konferenssin ”Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family” osallistumiskuluihin Iso-Britanniassa 1 900 euroa
 • OTT Kimmo Nuotiolle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden tutkimukseen ”Miten rikosoikeus toimii? Preventiomallien uudelleenarviointi” liittyvään tutkijavierailuun Kanadassa (University of Toronto) 4 000 euroa
 • OTT Ville Pönkälle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden tutkimukseen ”The Structure of Cooperative Ownership and Control” liittyvään tutkijavierailuun Yhdysvalloissa (Fordham University) 4 000 euroa
 • OTM Ukri Soirilalle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvan väitöskirjan kielentarkastukseen 1 500 euroa
 • OTT Tomi Tuomiselle (Lapin yliopisto) eurooppaoikeuden tutkimukseen ”Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta eurooppaoikeudellisessa kontekstissa: oikeusvertaileva tutkimus Suomessa, Saksassa ja Hollannissa harjoitetusta eurooppaoikeudellisten säännösten perustuslakikontrollista” liittyvään tutkijavierailuun Alankomaissa (Universiteit Leiden) 4 000 euroa
 • OTM Emilie Yliheljolle (Helsingin yliopisto) kauppa- sekä ympäristöoikeuden tutkimukseen ”Päästöoikeuden oikeudellisesta luonteesta sekä ilmasto-, yksityis- ja finanssimarkkinaoikeuden rajapinnasta” liittyvään tutkijavierailuun Norjassa (Oslo Unversitet) 2 350 euroa

Lisäksi yhdistys on myöntänyt avustuksia kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin osallistuville opiskelijajoukkueille sekä kongressi- ja seminaariavustuksia yhteensä 12 150 euroa.