Apurahat

SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN APURAHAT 2023                                  

Suomalainen Lakimiesyhdistys julistaa jäsentensä haettavaksi oikeustieteellisen perustutkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen toimintaan seuraavat apurahat:

Väitöskirja-apuraha, joka myönnetään 12 kuukaudeksi päätoimiseen väitöskirjatyöhön. Hakijalla tulee hakuajan päättyessä olla tohtorin tutkinnon suoritusoikeus. Apurahan määrä on 2 080,42 euroa kuukaudessa (24 965,04 vuodessa).

Pieni apuraha, joka myönnetään oikeustieteellisen tutkimustyön tukemiseen, sen kansain-välistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin, oikeustieteellisiin konferensseihin tai vastaaviin osallistumisesta aiheutuviin kuluihin, kun hakijalla on ollut konferenssissa oma esitys, tai oikeustutkimuksen kääntämiseen (suomeksi tai suomesta muille kielille). Apurahoja ei myönnetä LL.M.-opintoihin eikä tavanomaisiin materiaalihankintoihin. Apurahan suuruus on enintään 6 000 euroa hakijaa kohden.

Post doc -apuraha hiljattain väitelleelle kolmen vuoden ajaksi päätoimiseen tutkimustyöhön. Apurahan määrä on 2 500 euroa kuukaudessa. Apurahaan liittyy enintään 6 000 euron kulukorvaus, jota voi käyttää matka- ja muihin tutkimuskuluihin. Kulukorvaukset maksetaan jälkikäteen tositetta vastaan. Tutkimuksen etenemisestä raportoidaan vuosittain.

Muut tiedot ja hakumenettely

Apurahan saajan tulee hankkia lakisääteinen eläke- ja vakuutusturva, jos apurahatyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja työskentelyyn tarkoitettu apuraha on vuotuiseksi työtuloksi muunnettuna 4 288 euroa tai enemmän. Yhdistys ilmoittaa apurahan myöntämisestä Melalle ja korvaa lakisääteistä vakuutusturvaa koskevat kulut apurahan saajalle jälkikäteen tositetta vastaan. Lisätietoja eläke- ja vakuutusturvasta www.mela.fi.

Apurahahakemukset laaditaan hakuohjelmalla, joka julkaistaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla (www.lakimiesyhdistys.fi) hakuajan alkaessa. Hakemus lähetetään ohjelmasta sähköisesti.

Hakuaika alkaa ti 15.8.2023 ja päättyy to 31.8.2023 klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Oikeustieteellistä väitöskirjatyötä koskevaan hakemukseen tulee liittää työnohjaajan lausunto (ei muita suosituksia), joka tulee täyttää sähköisenä lomakkeena 31.8.2023 klo 14.00 mennessä, jolloin ohjelma sulkeutuu. Sähköinen lomake täytetään Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla www.lakimiesyhdistys.fi.

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä lokakuun loppuun mennessä. Apuraha on käytettävä vuoden 2025 loppuun mennessä. Apurahaa voidaan siirtää vain erityisistä syistä.

Lisätietoja: lea.purhonen(at)lakimiesyhdistys.fi, p. 050 353 7011

 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallitus