Apurahat

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Tutkimusapurahat vuoden päätoimiseen väitöskirjatyöhön (à 23 668 e)

– OTM Henri Halilalle Helsingin yliopistosta prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Esteellisyys modernissa asianajotoiminnassa”

– OTM, KTM, HuK Päivi Hutukalle Helsingin yliopistosta kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”Intellectual Property and Financial Markets Law in Comparative Context”

– OTM Eero Mäkelälle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Perusteettoman edun palautus. Siviilioikeudellinen tutkimus”

– OTM Otava Pihalle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Examining the Wrongness of Rape The theory and implementation of rape legislation in Finland”

– OTM Kreeta Pölöselle Itä-Suomen yliopistosta hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Lapsen oikeus oppimisen tukeen esi- ja perusopetuksessa”

– OTM Juho Salorannalle Itä-Suomen yliopistosta kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Ever developing human rights due diligence Operationalizing Access to Remedy Impediments and Opportunities”

– OTM Nina Toivoselle Helsingin yliopistosta oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”Theoretical Foundations for Systemic Design of Law (Debt Adjustment of Private Individuals by Systemic Design)”

Pienet apurahat

– professori Panu Minkkiselle Helsingin yliopistosta Law and Society Association 2022 -konferenssin osallistumiskuluihin Lissabonissa sekä tutkijavierailuun Coimbrassa 2.000 e

– OTT Katja Tikalle Helsingin yliopistosta oikeushistorian väitöskirjan ”Laivojen tuomaa lakia. Ruotsin ensimmäiset kauppakomppaniat 1600-luvulla” kääntämiseen englanniksi 6.000 e