Apurahat

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallinnoimien rahastojen tuotosta jaetaan jäsenille apurahoja väitöskirjatyöhön sekä muuhun oikeustieteelliseen tutkimukseen. Yhdistys jakaa vuosittain ainakin yhden post doc -apurahan kolmivuotiseen työskentelyyn. Apurahojen hakuaika on 15.–31.8.2023.