Apurahat

SUOMALAISEN LAKIMIESYHDISTYKSEN APURAHAT 2020                                                                            

Suomalainen Lakimiesyhdistys julistaa jäsentensä haettavaksi oikeustieteellisen perustutkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja tieteelliseen toimintaan seuraavat apurahat:

  • Tutkimusapuraha, joka myönnetään 12 kuukaudeksi päätoimiseen väitöskirjatyöhön. Hakijalla tulee hakuajan päättyessä olla tohtorin tutkinnon suoritusoikeus. Apurahoja myönnetään myös väitöskirjan jälkeistä tutkimustyötä varten. Apurahan määrä on 1.939,15 euroa kuukaudessa. Mikäli tutkimuksentekopaikkana toimiva yliopisto tarjoaa tutkimusapurahan saajalle asianmukaiset työtilat ja muut fasiliteetit sekä perii niistä korvauksen, yhdistys maksaa laskua vastaan kohtuullisen korvauksen näistä kustannuksista, kuitenkin enintään 125 euroa / kk.
  • Pieni apuraha, joka myönnetään oikeustieteellisen tutkimustyön tukemiseen, sen kansain-välistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin tai oikeustutkimuksen kääntämiseen (suomeksi tai suomesta muille kielille). Apurahoja ei myönnetä LL.M.-opintoihin eikä tavanomaisiin materiaalihankintoihin. Apurahan suuruus on enintään 6.000 euroa hakijaa kohden.

Muut tiedot ja hakumenettely

Apurahan saajan tulee hankkia lakisääteinen eläke- ja vakuutusturva, jos apurahatyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja apurahan suuruus on vähintään 1 300 euroa kuukaudessa.  Yhdistys ilmoittaa apurahan myöntämisestä Melalle ja korvaa lakisääteistä vakuutusturvaa koskevat kulut apurahan saajalle jälkikäteen tositetta vastaan. Lisätietoja eläke- ja vakuutusturvasta www.mela.fi.

Apurahahakemukset laaditaan hakuohjelmalla, joka julkaistaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla (www.lakimiesyhdistys.fi) hakuajan alkaessa. Hakemus lähetetään ohjelmasta sähköisesti.

Hakuaika alkaa ma 17.8.2020 ja päättyy to 17.9.2020 klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Oikeustieteellistä väitöskirjatyötä koskevaan hakemukseen ei tule liittää työnohjaajan lausunnon lisäksi muita suosituksia. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta tekevä voi halutessaan liittää hakemukseensa yhden suosituksen. Nämä täytetään sähköisenä lomakkeena 17.9.2020 klo 14.00 mennessä, jolloin ohjelma sulkeutuu. Sähköinen lomake täytetään Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla www.lakimiesyhdistys.fi.

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä lokakuun loppuun mennessä. Apuraha on käytettävä vuoden 2022 loppuun mennessä. Apurahaa voidaan siirtää vain erityisistä syistä.

Lisätietoja: lea.purhonen(at)lakimiesyhdistys.fi, p. 050 353 7011

 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallitus