V. 2010

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2010 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Tuuli Heinoselle Helsingin yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Interlegaliteetti ja ’supernormistot’ – perus- ja ihmisoikeuksia koskevat konstitutionaaliset konfliktit kansallisessa tarkastelussa” 2.000 euroa

– OTM Mimosa Lithille Helsingin yliopistosta työoikeuden tutkielmasta ”Liikkeen luovutuksen vaikutukset työsuhteisiin – työsuhteiden siirtyminen sekä työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen liikkeen luovutuksen jälkeen” 2.000 euroa

– OTM Paula Malaninille Turun yliopistosta finanssioikeuden tutkielmasta ”Ulkopuoliset varat jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa – tutkimus jäämistötoimitusten yhteydessä toteutettavista omistusjärjestelyistä erityisesti luovutusvoiton verotusta ja varainsiirtoverotusta silmällä pitäen” 2.000 euroa

– OTM Anniina Oksaselle Lapin yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Kalakantojen kestävän käytön sääntely merialueilla – erityisesti kalastuskiintiöt ja niiden hallinta” 2.000 euroa