Palkitut v. 2011

Oivallisten oikeustieteen maisteritutkielmien palkinnot

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2010 valmistuneista tutkielmista tiedekuntien esitysten mukaisesti:

– OTM Tuuli Heinoselle Helsingin yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Interlegaliteetti ja ’supernormistot’ – perus- ja ihmisoikeuksia koskevat konstitutionaaliset konfliktit kansallisessa tarkastelussa”,

– OTM Mimosa Lithille Helsingin yliopistosta työoikeuden tutkielmasta ”Liikkeen luovutuksen vaikutukset työsuhteisiin – työsuhteiden siirtyminen sekä työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen liikkeen luovutuksen jälkeen”,

– OTM Paula Malaninille Turun yliopistosta finanssioikeuden tutkielmasta “Ulkopuoliset varat jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa – tutkimus jäämistötoimitusten yhteydessä toteutettavista omistusjärjestelyistä erityisesti luovutusvoiton verotusta ja varainsiirtoverotusta silmällä pitäen” ja

– OTM Anniina Oksaselle Lapin yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Kalakantojen kestävän käytön sääntely merialueilla – erityisesti kalastuskiintiöt ja niiden hallinta”.