Muut palkinnot ja tunnustukset

125-juhlavuotenaan yhdistys on päättänyt antaa kaksi kunniamainintaa myös erityisen ansiokkaasta toiminnasta käytännön oikeuselämässä. Suomalainen Lakimiesyhdistys osoittaa kunnianmaininnan eduskunnan apulaisoikeusasiamies, oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslinille ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemelle. He ovat molemmat edistäneet yhdistyksen parhaiden perinteiden mukaisesti oikeusvaltion asiaa meidän omana aikanamme. Molemmat ovat myös suostuneet ottamaan kunniamaininnan vastaan.

Oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin on pitkäaikaisena eduskunnan apulaisoikeusasiamiehenä vahvistanut perus- ja ihmisoikeuksien tosiasiallista toteutumista esimerkillisellä tavalla.  Hän on ratkaisuissaan ja kirjoituksissaan esittänyt tärkeitä näkökohtia lasten, vammaisten ja vanhusten sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien puolesta. Sakslin on julkaissut useita puheenvuoroja ja myös tieteellisiä kirjoituksia sosiaalisten oikeuksien alalta. Tieteellisissä kirjoituksissa keskeisellä sijalla ovat olleet erityisesti näiden oikeuksien yhteydet Euroopan unionin oikeuteen

Oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi on muistuttanut meitä tuomioistuinten riippumattomuuden merkityksestä oikeusvaltiossa ja tuonut ajankohtaiseen suomalaiseen keskusteluun myös pohdinnat tuomioistuinten riippumattomuuden takeista. Kuusiniemi on korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä arvokkaalla tavalla toiminut oikeusvaltion perusrakenteiden vahvistamiseksi. Kuusiniemen laaja-alaisuus myös ympäristöoikeuden, erityisesti ympäristönsuojeluoikeuden tutkijana on tärkeää. Tutkimuksillaan hän on osaltaan auttanut ympäristöoikeuden perus- ja ihmisoikeusliitännäisyyden tunnistamisessa

 

110-vuotisjuhlan kunniaksi yhdistys jakoi kolme tunnustuspalkintoa Oikeuskulttuurin päivässä 7.11.2008. Palkinnot myönnettiin professori Raimo Lahdelle hänen ansioistaan oikeustieteen jatkokoulutuksessa, professori Matti Rudangolle hänen ansioistaan oikeustieteen arviointitehtävissä sekä professori Heikki Ylikankaalle hänen ansioistaan oikeushistorian tutkimuksen alueella.