V. 2015

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot, määrältään 2.000 euroa, on myönnetty vuonna 2015 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Julia Ahlforsille Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden tutkielmasta ”Olosuhdemuutos ja liikesopimuksen kohtuullistaminen oikeustoimilain 36 §:n nojalla”

– OTM Lauri Koskenniemelle Helsingin yliopistosta oikeushistorian tutkielmasta ”Mielettömyyden määrittelijät. Vertaileva oikeustieteellinen tutkimus hulluudesta ja asiantuntijuudesta rikosprosessissa 1700- ja 1800-lukujen Ranskassa ja Englannissa”

– OTM Mirka Kuismalle Turun yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”The house that the Court built: The retained powers case law of the European Court of Justice and the constitutional structure of the Union”

– OTM Anssi Kärjelle Lapin yliopistosta insolvenssioikeuden tutkielmasta ”Piercing the corporate veil Yhdysvalloissa ja keinotekoisten järjestelyjen syrjäyttäminen Suomessa”

– OTM Kaisa Huhdalle Itä-Suomen yliopistosta energiaoikeuden tutkielmasta ”Ensuring Sustainable Security of Electricity Supply through Capacity Remuneration Mechanisms – A Legal Perspective”