V. 2007

Tutkielmapalkinnot myönnettiin vuonna 2007 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Dan Heleniukselle Helsingin yliopistosta rikosprosessioikeuden tutkielmasta ”Ne bis in idem i iden europeiska straffprocessrätten – omfattning och innebörd vid gränsöverskridande brottslighet”. Tutkielman pohjalta kirjoitettu artikkeli Den straffrättsliga tolkningen av ”ne bis in idem” on julkaistu Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -aikakauskirjassa.

– OTM Minna-Greta Martille Lapin yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Sovitus ja oikeudenmukaisuus rangaistuksen perustana”

– OTM Päivi Neuvoselle Turun yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta
”Kansalaisperusteisen syrjinnän kielto EU-oikeudessa: kansalaisoikeudesta perusoikeudeksi? Perustamissopimuksen 12 artiklan syrjintäkiellon tulkinta unionin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden valossa”. Tutkielman pohjalta kirjoitettu artikkeli on julkaistu Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirjassa 2008.

OTM Pekka Niemelälle Helsingin yliopistosta kansainvälisen oikeuden tutkielmasta ”Beyond Sovereignty: the Universal of Francisco de Vitoria”. Artikkeli tullaan julkaisemaan kahdessa osassa; ensimmäinen osa julkaisussa Max Planck Yearbook of United Nations Law 2008 ja toinen osa julkaisussa Finnish Yearbook of International Law 2007.