Palkitut v. 2006

Oivallisten OTK-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2005 valmistuneista tutkielmista tiedekuntien esitysten mukaisesti:

OTK Hanna Finnelle (Turun yliopisto) työoikeuden tutkielmasta ”Työelämän normiohjaus tietoyhteiskunnassa” 1.800 euroa. Tutkielman keskeiset tulokset on julkaistu Martti Kairisen, Heikki Uhmavaaran ja Hanna Finnen raportissa ”Yhteistoiminta yrityksissä. Yt-toiminta erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa” (Työpoliittinen tutkimus 287, Työministeriö, 2005).

OTK Teemu Juutilaiselle (Helsingin yliopisto) esineoikeuden tutkielmasta ”Omistuksenpidätysehdon sivullissitovuus kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta” 1.800 euroa. Tutkielma on julkaistu nimellä ”Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta” (University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja, 2005).

OTK Emilia Korkea-aholle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden tutkielmasta ”Konkurssi, konkurssiasiain neuvottelukunta ja itsesääntely” 1.800 euroa. Tutkielma on julkaistu nimellä ”Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta” (University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja, 2005).

OTK Johanna Salliselle (Lapin yliopisto) kansainvälisoikeudellisesta tutkielmasta ”Le droit international humanitaire face à la guerre contre le terrorisme: application, conséquences et révision depuis le 11 septembre 2001” 1.800 euroa. Tutkielma on julkaistu samalla nimellä (Publications of the Faculty of Law, University of Lapland, D Series: 2, 2005).