V. 2005

Oivallisten OTK-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2005 valmistuneista tutkielmista:

– OTK Hanna Finnelle (Turun yliopisto) työoikeuden tutkielmasta ”Työelämän normiohjaus tietoyhteiskunnassa” 1.800 euroa. Tutkielman keskeiset tulokset on julkaistu Martti Kairisen, Heikki Uhmavaaran ja Hanna Finnen raportissa ”Yhteistoiminta yrityksissä. Yt-toiminta erityisesti henkilöstön vähentämistilanteissa” (Työpoliittinen tutkimus 287, Työministeriö, 2005).

– OTK Teemu Juutilaiselle (Helsingin yliopisto) esineoikeuden tutkielmasta ”Omistuksenpidätysehdon sivullissitovuus kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta” 1.800 euroa. Tutkielma on julkaistu nimellä ”Omistuksenpidätys ja esineoikeudellinen lainvalinta” (University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja, 2005).

– OTK Emilia Korkea-aholle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden tutkielmasta ”Konkurssi, konkurssiasiain neuvottelukunta ja itsesääntely” 1.800 euroa. Tutkielma on julkaistu nimellä ”Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain neuvottelukunta” (University of Helsinki Conflict Management Instituten julkaisuja, 2005).

– OTK Johanna Salliselle (Lapin yliopisto) kansainvälisoikeudellisesta tutkielmasta ”Le droit international humanitaire face à la guerre contre le terrorisme: application, conséquences et révision depuis le 11 septembre 2001” 1.800 euroa. Tutkielma on julkaistu samalla nimellä (Publications of the Faculty of Law, University of Lapland, D Series: 2, 2005).