Vuoden väittelijä

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen palkitsemat vuoden väittelijät

2022

Jaakko Markus

”Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa. Prosessioikeudellinen tutkimus kollektiivisista oikeussuojakeinoista, erityisesti kanteiden yhteiskäsittelystä.” Teos on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen A-sarjassa vuonna 2022 numerolla 347.

 

2021

Mirka Kuisma

”Confronting Realities with the Legal Rule: On Why and How the European Court of Justice Changes Its Mind”. Turun yliopisto 2021.

 

2020

Jussi Jaakkola

”European Economic Integration, Fiscal Interdependence, and the Crisis of the Social and Democratic Tax State”. Turun yliopisto 2020.

 

2019

Anna-Liisa Tanskanen

”Vihertyvä maataloustuki – pinta-alaperusteisten viljelijätukien ympäristöehdot ja niihin liittyvä valvonta- ja seuraamusjärjestelmä”. Itä-Suomen yliopisto 2019.

 

2018

Tiina Paloniitty

”The (in)Compatibility Between Adaptive Management and Law: Regulating Agricultural Runoff in the EU”. Helsingin yliopisto 2018.

 

2017

Jaakko Salminen

”From National Product Liability to Transnational Production Liability: Conceptualizing the Relationship of Law and Global Supply Chains”. Turun yliopisto 2017.

 

2016

Niko Soininen

”Vesioikeudellinen perusteluvelvollisuus.” Teos on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen A-sarjassa vuonna 2016 numerolla 330.

 

2015

Heli Korkka

”Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen.” Teos on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen A-sarjassa vuonna 2015 numerolla 325.

 

2014

Dan Helenius

”Straffrättslig jurisdiktion.” Teos on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa vuonna 2014 numerolla 320.

 

2013

Outi Anttila

”Kohti tosiasiallista tasa-arvoa? Sukupuolisyrjinnän kiellot oikeudellisen pluralismin aikana.” Teos on julkaistu Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa vuonna 2013 numerolla 314.

 

2012

Mónica García-Salmones Rovira

”A Science of Interests: The Project of 20th Century Positivism in International Law”. Oxford University Press julkaisee kirjan muokatun version 2014

 

2011

Eeva Nykänen

”Fragmented State Power and Forced Migration. Study on Non-State Actors in Refugee Law”. Teos on julkaistu vuonna 2012 Martinus Nijhoff Publishers -kustantamon julkaisemana.

 

2010

Juha Mäkelä

”Sopimus ja erehdys. Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta” on ilmestynyt Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa vuonna 2010 numerolla 297.

 

2009

Mika Oinonen

”Does EU Merger Control Discriminate against Small Market Companies? Diagnosing the Argument with Conclusions”. Teos on julkaistu Kluwerin International Competition Law -julkaisusarjassa.

 

2008

Sakari Melander

”Kriminalisointiteoria – Rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset” on ilmestynyt Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa vuonna 2008 numerolla 288.

 

2007

Lotta Viikari

”The Environmental Element in Space Law. Assessing the Present and Charting the Future” (Acta Universitatis Lapponiensis 2007; Studies in Space Law 3, Martinus Nijhoff Publishers 2008)

 

2006

Kaius Tuori

”Ancient Roman Lawyers and Modern Legal Ideals. Studies on the impact of con-temporary concerns in the interpretation of ancient Roman legal history” (omakustanne 2006; Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main. Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 220, Klostermann 2007)

 

2005

Elina Pirjatanniemi

”Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat” (Edita 2005)

 

2004

Salla Lötjönen

”Lääketieteellinen tutkimus ihmisillä. Oikeudellisia ja eettisiä näkökohtia ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttumisesta lääketieteellisessä tutkimuksessa” on ilmestynyt vuonna 2004 Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Forum Iuris -sarjassa.

 

2003

Petri Kuoppamäki

”Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa” on ilmestynyt vuonna 2003 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa numerolla 239.

 

2002

Pekka Länsineva

”Perusoikeudet ja varallisuussuhteet” on ilmestynyt vuonna 2002 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa numerolla 235.

 

2001

Eva Tammi-Salminen

”Sopimus, kompetenssi ja kolmas – Varallisuusoikeudellinen tutkimus negative pledge -lausekkeiden sivullissitovuudesta” on ilmestynyt vuonna 2001 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisujen A-sarjassa numerolla 227.

 

2000

Raimo Siltala

”A theory of precedent: from analytical positivism to a post-analytical philosophy of law” (Hart Publishing 2000)