V. 2018

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2018 valmistuneista tutkielmista:

–  OTM Katja Hyvöselle Helsingin yliopistosta perhe- ja jäämistöoikeuden tutkielmasta ”Ennen avioliiton purkautumista toimitettu ositus ja AL 107a §”

–  OTM Eero Mäkelälle Turun yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Samankaltainen konkurrenssi – lainopillinen tutkimus rikosykseyksien rajaamisesta”

–  OTM Eemeli Haatajalle Lapin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”Tuonnin määrällisten rajoitusten kielto ja Suomen alkoholin vähittäismyyntiä koskevan lainsäädännön sopivuus sisämarkkinoille”

–  OTM Emmi Nykäselle Itä-Suomen yliopistosta kauppaoikeuden tutkielmasta ”Osakeyhtiön purkamisen vaikutus osakkeenomistajan vahingonkorvauskorvausvastuuseen”.