Palkitut v. 2019

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2018 valmistuneista tutkielmista tiedekuntien esitysten mukaisesti:

OTM Katja Hyvöselle Helsingin yliopistosta perhe- ja jäämistöoikeuden tutkielmasta ”Ennen avioliiton purkautumista toimitettu ositus ja AL 107a §”,

OTM Eero Mäkelälle Turun yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Samankaltainen konkurrenssi – lainopillinen tutkimus rikosykseyksien rajaamisesta”,

OTM Eemeli Haatajalle Lapin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”Tuonnin määrällisten rajoitusten kielto ja Suomen alkoholin vähittäismyyntiä koskevan lainsäädännön sopivuus sisämarkkinoille” ja

OTM Emmi Nykäselle Itä-Suomen yliopistosta kauppaoikeuden tutkielmasta ”Osakeyhtiön purkamisen vaikutus osakkeenomistajan vahingonkorvauskorvausvastuuseen”.