V. 2011

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2011 valmistuneista tutkielmista:

– OTM, KTM Martti Häkkäselle esineoikeuden tutkielmasta ”Rakennusoikeuden käsite, muodostuminen ja asema varallisuusoikeudellisessa järjestelmässä – eräitä näkökohtia” 2.000 euroa

– OTM Ville Komulaiselle Helsingin yliopistosta vertailevan oikeustieteen tutkielmasta ”Oikeusvertailun identiteettikriisi – Länsimaisen oikeusvertailun nykykritiikki sekä oppialan uuden vuosituhannen ensiaskeleet” 2.000 euroa

– OTM Matias Kainulle Turun yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Demokratian ja deliberaation unioni? Kansalaisjärjestöjen osallistuminen Euroopan unionin toimielinten ympäristöpäätöksentekoon ja sen vaikutukset unionin demokratisointipyrkimyksille” 2.000 euroa

– OTM Janne Kallioiselle Lapin yliopistosta esineoikeuden tutkielmasta ”Panttioikeuden pysyvyys ja raukeaminen yrityskiinnityslain 9 §:n mukaan kiinnityksen alaisen omaisuuden luovutustilanteissa” 2.000 euroa