Julkaisut

Yhdistyksellä on viisi julkaisusarjaa sekä vuosikirja Oikeustiede–Jurisprudentia.

A-sarjassa, yhdistyksen julkaisusarjojen ”lippulaivassa”, julkaistaan pääasiassa väitöskirjoja ja jo väitelleiden monografioita. Perinteikkään väitöskirjasarjan ensimmäinen teos julkaistiin 1934. Vuoden 2023 syksyyn mennessä A-sarjassa on julkaistu yhteensä 351 teosta. Sarjassa julkaisemisesta päättää julkaisuvaliokunta, ja sarjassa käytetään referee-arviointia. A-sarjalle on myönnetty vertaisarviointitunnus vuoden 2015 alusta.

B-sarjassa julkaistaan korkeatasoisia oppi- ja käsikirjoja.

C-sarjassa on ilmestynyt vuoden 2020 syksyyn mennessä 44 juhlajulkaisua. Lisäksi sarjassa on julkaistu mm. oikeustietosanakirja Encyclopædia Iuridica Fennica I–VII.

D-sarja on tarkoitettu vieraskielisille, suomalaista oikeustieteellistä tutkimusta esitteleville teoksille.

E-sarja on yhdistyksen pokkarisarja, jossa julkaistaan artikkelikokoelmia ja väitöskirjoja suppeampia tutkimuksia.

Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirjassa julkaistaan vuosittain 4–6 pidempää artikkelia. Vuosikirjalla on oma toimitusneuvostonsa ja toimittajansa. Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirjalle on myönnetty vertaisarviointitunnus vuoden 2015 alusta.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antanut suosituksen tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf