Hallinto

Lakimiesyhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2020

professori Jukka Mähönen, puheenjohtaja

oikeustieteen professori Suvianna Hakalehto

dosentti, yliopistonlehtori Kirsi-Maria Halonen

dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä

OTT, apulaisprofessori Teemu Juutilainen

asianajaja, työelämäprofessori Tuomas Lehtinen

professori Sakari Melander

professori Taina Pihlajarinne, varapuheenjohtaja

dosentti, oikeusneuvos Outi Suviranta

dosentti, lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki