Hallinto

Lakimiesyhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2019

dosentti, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen, puheenjohtaja

oikeustieteen professori Suvianna Hakalehto

dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä

OTT, apulaisprofessori Teemu Juutilainen

asianajaja, työelämäprofessori Tuomas Lehtinen

professori Sakari Melander

professori Jukka Mähönen

professori Taina Pihlajarinne, varapuheenjohtaja

dosentti, oikeusneuvos Outi Suviranta

dosentti, lakiasiainjohtaja Sakari Wuolijoki