Laitisen Säätiö

OLGA JA KAARLE OSKARI LAITISEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2017

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön myöntämät apurahat olivat haussa keväällä 2017. Säätiön hallitus on myöntänyt 22.8.2017 kokouksessaan seuraavat apurahat, yhteensä 144.103 euroa.

 Tutkimusapurahat:

 • OTK, CM, IACCM Suvi Hirvonen-Erelle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Sopimuksen elinkaaren hallinta (Contract Management)” 20.292 euroa,
 • OTM Emma Holkerille (Turun yliopisto) oikeussosiologian väitöskirjatyöhön ”Turvallisuuden tasapaino. Tutkimus koulu-uhkausten käsitteellistämisestä ja kontrolloinnista kouluampumisten jälkeen” 20.292 euroa,
 • OTM Mikko Huttuselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Air Sovereignty in International Law” 20.292 euroa,
 • OTM Anssi Kärjelle (Lapin yliopisto) kauppa- ja prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Piercing the Corporate Veil” 15.219 euroa,
 • OTM Tiina Paloniitylle (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”(In)Compatibility Between Adaptive Management and Law – Regulating Agricultural Runoff in the EU” 10.146 euroa,
 • OTM, FM Tanja Valkoselle (Lapin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Sosiaalihuollon muutoksenhakumenettelyn tehokkuus ja asiakkaan tosiasialliset oikeudensaantimahdollisuudet” 10.146 euroa sekä
 • yhden 20.292 euron apurahan.

Opintoapurahat:

 • OTM Katariina Kaura-aholle (Helsingin yliopisto) oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”The Right to Have Rights. The Refugee as a Subject of Rights and as a Partaker in Democratic Politics” liittyvään tutkijavierailuun Firenzessä (EUI) 2.500 euroa,
 • HTM Siina Raskullalle (Tampereen yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Corporate Constitutional Responsibility in the European Union. Constitutionalisation for Institutional Legitimacy?” liittyvään Human Rights Law -kesäkouluun Firenzessä (EUI) 1.100 euroa,
 • OTM, LL.M. Antti Saloselle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön “Transnational lex mercatoria and supranational EU law – a research on the relationship, interaction and convergence of two legal systems” liittyvään tutkijavierailuun Lontoossa (King’s College of London) 4.000 euroa ja
 • OTM Tomi Tuomiselle eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”The European Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism” liittyvään tutkijavierailuun Firenzessä (EUI) 4.000 euroa.

Julkaisuapurahat:

 • OTT Aleksi Heinilälle (Itä-Suomen yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 375 euroa,
 • OTT Katja Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 1.875 euroa,
 • OTT, LL.M. Toni Malmiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 870 euroa,
 • OTM Sanna Mustasaarelle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 3.000 euroa,
 • OTM (väit.) Tia Möllerille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 2.800 euroa,
 • OTT, KTM Annakaisa Pohjolalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 1.875 euroa,
 • OTM, HuK Mikko Rajavuorelle (Turun yliopisto) väitöskirjan kielentarkastus- ja painatuskuluihin 3.000 euroa,
 • OTT Satu Saarensolalle (Turun yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 375 euroa,
 • OTT Taina Tuorille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan kielentarkastus- ja painatuskuluihin 1.654 euroa.