Laitisen Säätiö

OLGA JA KAARLE OSKARI LAITISEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2018

Hakuaika 2018 on päättynyt. 

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiö julistaa haettavaksi seuraavat oikeustieteellisen tutkimuksen edistämiseen tarkoitetut apurahat:

  • Tutkimusapuraha, joka myönnetään 3–12 kuukaudeksi oikeustieteelliseen tutkimukseen. Apurahan määrä on 1.692,45 euroa kuukaudessa. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että sen saaja toimii päätoimisena tutkijana koko tutkimusajan. Apuraha myönnetään ensisijaisesti jatko-opintoihin liittyvää tutkimustyötä varten.
  • Julkaisuapuraha, joka myönnetään oikeustieteellisten julkaisujen laatijoille. Apuraha myönnetään jälkikäteen julkaisun valmistuttua ja enintään kirjoittajalle aiheutuneiden painatus- ja muiden julkaisukulujen määräisesti.
  • Opintoapuraha, joka voidaan myöntää kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvia oikeustieteelliseen jatkotutkintoon tähtääviä opintoja varten sekä ulkomailla tapahtuviin tutkijavierailuihin. Apurahoja ei myönnetä LL.M.-opintoihin eikä tavanomaisiin materiaalihankintoihin. Apurahan suuruus on enintään 4.000 euroa hakijaa kohden.

 Muut tiedot ja hakumenettely

Apurahan saajan tulee hankkia lakisääteinen eläke- ja vakuutusturva, jos apurahatyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja apuraha on vähintään 1 274,21 euroa kuukaudessa. Säätiö ilmoittaa apurahan myöntämisestä Melalle. Säätiö korvaa lakisääteistä vakuutusturvaa koskevat kulut saajalle jälkikäteen tositetta vastaan. Lisätietoja eläke- ja vakuutusturvasta www.mela.fi.

Apurahahakemukset laaditaan hakuohjelmalla, joka julkaistaan Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla (www.lakimiesyhdistys.fi) hakuajan alkaessa. Hakemus lähetetään ohjelmasta sähköisesti, lisäksi hakemus tulee tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuna liitteineen Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen toimistoon hakuajan kuluessa.

Hakuaika alkaa 7.5.2018 ja päättyy 7.6.2018 klo 14.00, jolloin sähköinen hakuohjelma sulkeutuu. Yhdistyksen toimistoon jätetyt hakemukset tulee toimittaa klo 14 mennessä, postitse toimitettujen hakemusten osalta riittää viimeisen hakupäivän postileima. Pelkästään sähköisesti jätettyjä tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Virallisen työnohjaajan lausunto on liitettävä hakemukseen. Se samoin kuin mahdolliset suositukset tulee laatia käyttäen lomaketta, joka löytyy hakuohjelman aloitussivulta. Lausuntolomake tulee allekirjoittaa ja toimittaa kirjallisena yhdistyksen toimistoon hakuajan loppuun mennessä.

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Apurahat julkaistaan myös Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kotisivulla.

Apurahan käyttäminen on aloitettava vuoden 2019 loppuun mennessä. Apurahaa voidaan siirtää vain erityisistä syistä.

Lisätietoja: Laitisen säätiön asiamies: jyri.teramaa(at)kolumbus.fi

Toimitusosoite: Suomalainen Lakimiesyhdistys, Kasarmikatu 23 A 17, 00130 Helsinki. Toimisto on avoinna klo 10–14.

 

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen Säätiön hallitus