Laitisen Säätiö

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön myöntämät apurahat

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiön myöntämät apurahat olivat haussa keväällä 2018. Säätiön hallitus on myöntänyt 22.8.2018 kokouksessaan seuraavat apurahat, yhteensä 148 146 euroa.

Tutkimusapurahat:

 • HTM, MuM Marianne Ahmaojalle (Helsingin yliopisto) immateriaalioikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeuskimppuja – tekijänoikeuden yleisiä oppeja etsimässä. Lainopillisia, musiikkitieteellisiä ja kulttuurihistoriallisia näkökulmia tekijänoikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin” 20 309 euroa
 • OTM Esko Häkkiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Suomalaisen kriminaalipolitiikan historia” 20 309 euroa
 • OTK Tanja Mikkilälle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Moderni päämiehen etu edunvalvonnassa – taloudellinen etu vai moniarvoinen matriisi?” 20 309 euroa
 • OTL, VT Hanna Nieminen-Finnelle (Helsingin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Asiantuntija tuomarina. Tutkimus luonnontieteiden ja tekniikan alan hallinto-oikeustuomareiden asemasta, roolista ja tehtävistä ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa” 10 154 euroa
 • HM Hanna Putkoselle (Tampereen yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Oppi pidättyväisyydestä, eurooppalainen valtiosääntöpluralismi ja kansallisen lainsäätäjän ja tuomioistuinten valtiosääntöiset roolit” 20 309 euroa
 • FM Katja Tikalle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Kauppakomppanioiden oikeudellinen järjestäytyminen ja hallinto Ruotsissa ja Suomessa 1600-luvun alkupuolella” 10 154 euroa
 • FM Elina Vaaralle (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Ilmastonmuutos ja luonnonsuojeluoikeus – uudet keinot ja muutostarpeet” 18 617 euroa

 Opintoapurahat:

 • OTM Julia Ahlforsille (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Siviilioikeudellinen tutkimus sopimuksen irtisanomisesta” liittyvään tutkijavierailuun Yhdysvalloissa (Harvard University), USA 4 000 euroa
 • M.Soc.Sci Marta Maronille (Helsingin yliopisto) konferenssin Conference Law and Citizenship Beyond The States, The RCSL-SJD-Lisbon Meeting 2018 osallistumiskuluihin 1 000 euroa
 • OTT, VT Ville Pönkälle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden tutkimukseen ”The Structure of Cooperative Ownership and Control” Yhdysvalloissa (Fordham University) 4 000 euroa
 • OTT Mika Sutelalle (Itä-Suomen yliopisto) oikeussosiologian tutkimukseen ”Tappaja tuomiolla – tutkimus henkirikosten rangaistuskäytännöissä esiintyvästä vaihtelusta Suomessa” liittyvään tutkijavierailuun Englannissa (University of Oxford) 4 000 euroa
 • OTM, KTM Katariina Särkänneelle eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Investor-State Dispute Settlement and the Autonomy of EU Law” liittyvään tutkimusvierailuun Italiassa (EUI) 4 000 euroa
 • OTM Iina Tornbergille kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”EU Private International Law Rules in International Commercial Arbitration” liittyvään tutkimusvierailuun Hong Kongissa (University of Hong Kong) 4 000 euroa

Julkaisuapurahat:

 • LL.M. M. Shakila Bu-Pashalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin enintään 2 000 euroa
 • OTM Tiina Paloniitylle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 881 euroa
 • OTL, LL.M. Anri Peterzens-Nystenille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 2 959 euroa
 • OTL, LL.M., VT Mikko Puumalaiselle (Turun yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 445 euroa
 • OTT Marianne Vasara-Aaltoselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 700 euroa