Laitisen Säätiö

OLGA JA KAARLE OSKARI LAITISEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2019

 Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö jakoi apurahoja yhteensä 182.107 euroa, apurahoja myönnettiin n. 25 % kaikkien hakemusten määrästä.

TUTKIMUSAPURAHAT

 • OTT Shakila Bu-Pashalle (Helsingin yliopisto) tutkimukseen ”Security of Personal Location Data and Relevance of Data Protection Impact Assessment in 5G ja IoT” 20 460 euroa
 • OTM Katja Hyvöselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Avio-oikeus ja lesken pesänjako: perhe- ja jäämistöoikeudellinen tutkimus aviovarallisuussuhteiden vaikutuksista PK 3 luvun mukaisessa jaossa” 20 460 euroa
 • OTM Jaakko Markukselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Riita-asian oikeudenkäyntikulut ja joukkokanteet” 20 460 euroa
 • OTM, VTK Otto Merelle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Lain ja hyvän tavan vastaisuus – velvoiteoikeudellinen tutkimus kiellonvastaisten oikeustoimien oikeusvaikutuksista” 20 460 euroa
 • OTM Otava Pihalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Puskasta petiin, väkivallasta tahdonvastaisuuteen – Raiskausrikokset tunnusmerkistöstä tuomioon” 20 460 euroa
 • OTM Pauno Soirilalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”The Development of the Concept of Cultural Heritage” 20 460 euroa
 • LL.M. Kirsi Whitelle (Turun yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Shipsource oil pollution control regulations in the Baltic Sea” 12 250 euroa

 OPINTOAPURAHA

 • OTT Daniel Acquahille (Turun yliopisto) tutkimukseen ”Intellectual Property and Postcolonialism: The Legacy of the EU in Africa and Latin America” 4 000 euroa
 • LL.M., VTK Elina Almilalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön “Sexual Violence against Children in Armed Conflicts” liittyvään tutkimusvierailuun Tukholman yliopistossa 3 700 euroa
 • OTM Anna Hurmerinta-Haanpäälle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön “Toward the functional use of contracts – empirical studies on the functions of contracts” liittyvään tutkimusvierailuun Connecticutin yliopistossa 2 000 euroa
 • OTT Emilia Korkea-aholle (Itä-Suomen yliopisto) tutkijavierailuun Yhdysvaltoihin (Yale Law School) 4 000 euroa
 • OTT Tarja Koskelalle (Itä-Suomen yliopisto) post doc -vaiheen tutkijavierailuun Yhdysvaltoihin (Lewis & Clark Law School) 4 000 euroa
 • HTM Siina Raskullalle (Tampereen yliopisto) opintomatkakuluihin EUI:n kesäkouluihin (Summer School on Law and Logic sekä Summer School on AI and Law) Firenzeen 1 700 euroa
 • OTM Milka Sormuselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön “Best interests of the child in international human rights law” liittyvään tutkijavierailuun Genevessä 3 700 euroa
 • LL.M. Nicole Stybnarovalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ” Recognition of personal Status under Private Int. Law and Migration Law – critical reconstructive perspective” liittyvään tutkijavierailuun Lontooseen (University College London) 4 000 euroa
 • OTT Marianne Vasara-Aaltoselle (Helsingin yliopisto) konferenssin “Second ESCLH Postgraduate Conference” matkakuluihin 500 euroa

JULKAISUAPURAHA

 • OTT Mónica García-Salmonesille (Helsingin yliopisto) käsikirjoituksen “The Concept of Natural Rights” kielentarkastukseen 3 500 euroa
 • OTT Petra Hietanen-Kunwaldille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “Mediation and the legal system: Extracting the legal principles of civil and commercial mediation” taitto- ja painatuskuluihin 3 204 euroa
 • OTT, KTM Marja Luukkoselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “Sijoittajan velvollisuudet” taitto- ja painatuskuluihin 2 625 euroa
 • OTT Juhana Salojärvelle (Helsingin yliopisto) käsikirjoituksen “History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship” kielentarkastukseen 2 200 euroa
 • OTM Antti Saloselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “Transnational Law of the Over-the-counter Derivatives Market – A Study on the interactions between Finance and Law” painatuskuluihin 5 000 euroa
 • OTT Heini Tuuralle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “The Ambivalence of Armed Intervention by Invitation: Caught Between Sovereign and Global Interests” kielentarkistukseen 1 150 euroa
 • LL.M. Kangle Zhangille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “Beyond the Market: Algorithm, Distribution and the International Law of Finance” painatuskuluihin 1 800 euroa

 

Laitisen säätiö perusti luonnonsuojelualueen (video)

Olga ja Kaarle Oskari Laitisen säätiö päätti vuosikokouksessaan 20.5.2019 hakea säätiön Kirkkonummen kunnan koillisosassa omistaman maa-alueen rauhoittamista yksityisenä luonnonsuojelualueena.  Perustettava Laitisen luonnonsuojelualue (n. 14.6 hehtaaria) käsittää Laitamaan kylässä sijaitsevan Kakarlammen ja Hauklammen välisen purolaakson. Alue on eläin-  ja kasvilajistoltaan  poikkeuksellisen runsas. Luonnonsuojelualueen perustaminen toteutetaan osana metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävää METSO-ohjelmaa. Säätiön omistamasta metsäalueesta jää n. 75 hehtaarin suuruinen alue muuhun käyttöön.