Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin palkinto

Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin palkinto jaetaan joka kolmas vuosi parhaasta pohjoismaissa viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistusta kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen yksityisoikeuden tutkimuksesta.

2019-2021

Professori Kaius Tuori

Empire of Law. Nazi Germany, Exile Scholars and the Battle for the Future of Europe (Cambridge University Press, 2020)

 

2016-2018

OTT Teemu Juutilainen

Secured Credit in Europe – From Conflicts to Compatibility (Hart Publishing, 2018)

 

2013-2015

OTT Suvi Sankari

European Court of Justice Legal Reasoning in Context (Europa Law Publishing, 2013)

 

2010-2012

Dr. Thomas Gammeltoft-Hansen

Access to Asylum, International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control (Cambridge University Press, 2011)

 

2007-2009

Julkisasiamies, OTT Niilo Jääskinen

Eurooppalaistuvan oikeuden oikeusteoreettisia ongelmia (Helsinki, 2008)

 

2004-2006

PhD Ole Spiermann

International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice: The Rise of the International Judiciary (Cambridge University Press, 2005)

 

2001-2003

PhD Joni Heliskoski

Mixed Agreements as a Technique for Organizing the International Relations of the European Community and its (Martinus Nijhoff Publishers, 2001)

 

1998-2000

dosentti Outi Korhonen

International law situated: an analysis of the lawyer’s stance towards culture, history and community (Kluwer, 2000)

 

1995–1997

Jur. dr. Maarit Jänterä-Jareborg

Svensk domstol och utländsk rätt. En internationellt privat- och processrättslig studie (Iustus, 1997)

 

1992–1994

OTT Martti Koskenniemi
Kansainväliset pakotteet ja Suomi. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvat ei-sotilaalliset sanktiot ja niiden täytäntöönpano Suomessa (Lakimiesliiton kustannus, 1994)

 

1989–1991

OTT Arvid A. Skaar
Permanent Establishment. Erosion of a Tax Treaty Principle (Kluwer, 1991)

 

1986–1988

OTT Lauri Hannikainen
Peremtory Norms (Jus Cogens) in International Law (Lakimiesliiton kustannus, 1988)

 

1983–1985

OTT Timo Esko
Lainvalinta ja kansainväliset työsuhteet (Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1985)

 

1980–1982

Professori Kari Hakapää

Marine pollution in international law (Suomalainen Tiedeakatemia, 1981)

 

1977–1979

OTT Kaarina Buure-Hägglund

Irtaimiin esineisiin kohdistuvat reaalivakuudet kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta (Suomalainen Lakimiesyhdistys, 1978)

 

1974–1976

Professor Lennart Pålsson

Marriage and Divorce in Comparative Conflict of Laws (Springer, 1974)

 

1971–1973

OTT Atle Grahl-Madsen
The Status of Refugees in International Law (Sijthoff, 1972)

 

1968–1970

Professor Hilding Ek

Folkrätten

 

1965–1967

Professori Erik Castrén
Civil War (Suomalainen Tiedeakatemia, 1966)