V. 2006

Oivallisen oikeustieteen kandidaattitutkielman palkinnot  (à 1.800 euroa) vuonna 2006 valmistuneista tutkielmista:

– OTK Susanna Lindroos-Hovinheimolle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen vaikutus tulkintaan: onko sanoilla rajoja?”

– OTK Teemu Närhille Lapin yliopistosta tutkielmasta ”Lakko-oikeus vis-à-vis tavaroiden vapaa liikkuvuus EY:ssä”

– OTK Kaisa Pärssiselle Turun yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”Vapaa liikkuvuus ja yksityiset: EU:n sisämarkkinavapauksien soveltamisesta yksityiseen toimintaan”

– OTK Jukka Sirolle Helsingin yliopistosta oikeushistorian tutkielmasta ”‘Omantunnon, ei kaavojen mukaan’. Helsingin vallankumousoikeus ja punaisen Suomen vallankumousoikeusjärjestelmä”.