V. 2017

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2017 valmistuneista tutkielmista:

–  OTM Aki Kokolle Helsingin yliopistosta finanssioikeuden tutkielmasta ”Tietokoneohjelmaan liittyvän maksun tulotyypistä verosopimuksissa suomalaisen yrityksen näkökulmasta”

–  OTM Mari Rantamaulalle Helsingin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”EU:n pakotepolitiikka oikeusturvan näkökulmasta – viimeisimpänä kehityspisteenä Ukrainan tilanteen johdosta asetetut pakotteet”

–  OTM Alexander Thesleffille Helsingin yliopistosta kauppaoikeuden tutkielmasta ”Uniikkien teoskappaleiden hävittäminen – kriittinen perusoikeusnäkökulma tekijänoikeuteen”

–  OTM Vilma Markkolalle Turun yliopistosta prosessioikeuden tutkielmasta ”Oikeudenkäyntisopimukset riidanratkaisun tehostajina”

–  OTM Mari Kokkoniemelle Lapin yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Tahallisuuden alimman asteen formulointi Suomessa rikoslainsäädännöllisenä ongelmana”

–  OTM Katariina Sovelalle Itä-Suomen yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Lapsen etu ja yleinen etu ulkomaalaisasioita koskevissa päätöksissä”