v. 2022

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2022 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Juri Huttuselle Helsingin yliopistosta kansainvälisen oikeuden tutkielmasta ”Coercive engineered migration and the prevention of entry of asylum seekers – a choice between two evils for the receiving European states”

– OTM Anna Mattilalle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden tutkielmasta ”Takauksen vanhentumisesta”

– OTM Ari Hietaselle Turun yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”The Evolving Doctrine of Primacy”

– OTM Juho Partaselle Lapin yliopistosta sopimusoikeuden tutkielmasta ”Murtuva paradigma? – Sopimusoikeuden teoriat muutosten keskellä”

– OTM Heikki Saloselle Itä-Suomen yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Äänimaisema YVA-lainsäädännössä ja tuulivoimakäytännössä”