V. 2016

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2016 valmistuneista tutkielmista:

–  OTM Eeva Riivarille Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden tutkielmasta ”Does Breach of Contract Pay? The Disgorgement of Profits under the UN Sales Convention”

–  OTM Katariina Kaura-aholle Helsingin yliopistosta oikeusteorian tutkielmasta ”’Oikeus oikeuksiin’ Hanna Arendt ja politiikan oikeus”

–  OTM Ulla-Riitta Pasolle Turun yliopistosta yleisen oikeustieteen tutkielmasta ”Yhdenvertaisuusperiaate korkeimman hallinto-oikeuden perusteluissa”

–  OTM Tiitus Hiivanaiselle Lapin yliopistosta prosessioikeuden tutkielmasta ”Tuomion purkaminen rikosasiassa syytetyn eduksi”

–  OTM Joonas Alarannalle Itä-Suomen yliopistosta ympäristöoikeuden tutkielmasta ”Vaarallisten kemikaalien rajoittamiskeinot EU-sääntelyssä”