Palkitut v. 2010

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2009 valmistuneista tutkielmista tiedekuntien esitysten mukaisesti

OTM Minna Heikinsalmelle Helsingin yliopistosta oikeustaloustieteen tutkielmasta ”Kilpailunrikkomismaksu kartellitapauksissa Suomessa, määräytymisperusteet ja seuraamusmaksujen taso” 2.000 euroa

OTM Teemu Kastulalle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Rikosasioiden kohtuullinen käsittelyaika ja rikosoikeudenkäyntien viivästymistä vastaan olevat tehokkaat oikeussuojakeinot” 2.000 euroa

OTM Tuomas Metsärannalle Turun yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Yksilön oikeusturva pakkokeinolain mukaisten telekuuntelun ja teknisen kuuntelun käytössä” 2.000 euroa

OTM Heikki Steniukselle Lapin yliopistosta työoikeuden tutkielmasta ”Rikosoikeudellinen vastuu työturvallisuuden laiminlyönnistä”  2.000 euroa