V. 2009

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2009 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Minna Heikinsalmelle Helsingin yliopistosta oikeustaloustieteen tutkielmasta ”Kilpailunrikkomismaksu kartellitapauksissa Suomessa, määräytymisperusteet ja seuraamusmaksujen taso” 2.000 euroa

– OTM Teemu Kastulalle Helsingin yliopistosta rikosoikeuden tutkielmasta ”Rikosasioiden kohtuullinen käsittelyaika ja rikosoikeudenkäyntien viivästymistä vastaan olevat tehokkaat oikeussuojakeinot” 2.000 euroa

– OTM Tuomas Metsärannalle Turun yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Yksilön oikeusturva pakkokeinolain mukaisten telekuuntelun ja teknisen kuuntelun käytössä” 2.000 euroa

– OTM Heikki Steniukselle Lapin yliopistosta työoikeuden tutkielmasta ”Rikosoikeudellinen vastuu työturvallisuuden laiminlyönnistä”  2.000 euroa