Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto

Allan Serlachius-Särkilahti -palkinto voidaan myöntää tunnustuksena suomalaiselle oikeustieteen harjoittajalle, joka on joko viimeksi kuluneen vuoden aikana tai pitemmällä aikavälillä toiminut erityisen ansiokkaasti oikeustieteen tutkijana tai opettajana taikka oikeustieteellisen tutkimuksen, koulutuksen tai keskustelun edistäjänä taikka suomalaisen oikeustieteen ja oikeuden tunnetuksi tekijänä kotimaassa tai ulkomailla. Valittavan henkilön ansioiden pääpainon tulee olla oikeustieteen tutkimuksessa tai opetuksessa.

2023

professori Heikki Pihlajamäki

2021

kansleri, professori Thomas Wilhelmsson

2019

professori Juha Karhu

2017

professori Pia Letto-Vanamo

2015

professori Olli Mäenpää

2013

akatemiaprofessori Kaarlo Tuori

2011

professori Markku Helin

2009

professori Heikki E. S. Mattila

2007

professori Erkki J. Hollo

2005

professori Antero Jyränki

2003

professori Lars Björne

2002

professori Martti Koskenniemi

2001

kansleri Leena Kartio

2000

professori Erkki Havansi