V. 2003

Oivallisten OTK-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2003 valmistuneista tutkielmista:
– OTK Outi Alarodulle (nykyisin Anttila) Helsingin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta “Raskauteen perustuvan syrjinnän kielto ja määräaikaiset työsuhteet Suomen ja Euroopan yhteisön oikeudessa” 1.800 euroa
– OTK Samuel Isakssonille Helsingin yliopistosta finanssioikeudellisesta tutkielmasta “Treaty shopping och de metoder varmed skatteavtalsfördelar begränsas – även med hänsyn till de EG-rättsligt garanterade fyra friheterna” 1.800 euroa
– OTK Ellinoora Peltoselle Turun yliopistosta tutkielmasta “Verkkokaupan itsesääntely – Tehokkaan itsesääntelyn tarpeet ja siviilioikeuden tehostejärjestelmä” 1.800 euroa
– OTK Paula Hannulalle Lapin yliopistosta tutkielmasta “Euroopan yhteisön kuluttajansuoja etämyynnissä” 1.800 euroa