Palkitut v. 2004

Kunkin palkinnon suuruus on 1.800 euroa, ja palkinnot myönnettiin tiedekuntien esitysten mukaisesti seuraavasti:
OTK Outi Alarodulle (nykyisin Anttila) Helsingin yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta “Raskauteen perustuvan syrjinnän kielto ja määräaikaiset työsuhteet Suomen ja Euroopan yhteisön oikeudessa”
OTK Samuel Isakssonille Helsingin yliopistosta finanssioikeudellisesta tutkielmasta “Treaty shopping och de metoder varmed skatteavtalsfördelar begränsas – även med hänsyn till de EG-rättsligt garanterade fyra friheterna”.
OTK Ellinoora Peltoselle Turun yliopistosta tutkielmasta “Verkkokaupan itsesääntely – Tehokkaan itsesääntelyn tarpeet ja siviilioikeuden tehostejärjestelmä”.
OTK Paula Hannulalle Lapin yliopistosta tutkielmasta “Euroopan yhteisön kuluttajansuoja etämyynnissä”.