V. 2004

Oivallisten OTK-tutkielmien palkinnot myönnettiin vuonna 2004 valmistuneista tutkielmista:
– OTK Ilari Kallio Helsingin yliopistosta työoikeudellisesta tutkielmasta ”Työeläkevarojen omistuksesta ja vakuutuksenottajan oikeusasemasta yhtiön etutahona” 1.800 euroa
– OTK Riku Korpela Helsingin yliopistosta kauppaoikeuden alaan kuuluvasta tutkielmasta ”Article 74 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods” 1.800 euroa
– OTK Mikko Marttila Lapin yliopistosta prosessioikeudellisesta tutkielmasta Keinotekoiset varallisuusjärjestelyt – Tutkielma keinotekoisista varallisuusjärjestelyistä, erityisesti velallisen ja velkojan välisissä suhteissa ulosottolain 4:9.4–5:n valossa 1.800 euroa
– OTK Katri Nygård Turun yliopistosta finanssioikeudellisesta tutkielmasta ”Konserniavustus eurooppavero-oikeuden ja verosopimusoikeuden näkökulmasta” 1.800 euroa