V. 2014

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot, määrältään 2.000 euroa, on myönnetty vuonna 2014 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Tero Kiviselle Helsingin yliopistosta oikeusfilosofian tutkielmasta ”The Ethics of International Animal Law”

– OTM, VTK Aija Vallealalle Helsingin yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Legal recognition of same-sex family life in the jurisprudence of European Court of Human Rights”

– OTM Joonas Norrille Turun yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Perusoikeusjärjestelmän horisontaaliulottuvuus varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n soveltamisessa” sekä

– OTM Mikko Huttuselle Lapin yliopistosta kansainvälisen oikeuden tutkielmasta ”The Arms Trade Treaty: An Interpretive Study”

– Itä-Suomen yliopistosta ei vuonna 2014 valmistunut oikeustieteen maistereita.