V. 2019

Oivallisten OTM-tutkielmien palkinnot (à 2.000 euroa) myönnettiin vuonna 2019 valmistuneista tutkielmista:

– OTM Satu Oinoselle Helsingin yliopistosta valtiosääntöoikeuden tutkielmasta ”Kulttuuriset ja uskonnolliset seikat korkeimman hallinto-oikeuden ulkomaalaisasioiden oikeuskäytännössä vuosina 2002–2018”

–  OTM Lauri Vaihemäelle Helsingin yliopistosta prosessioikeuden tutkielmasta ”Vuosikymmen velkajärjestelyjä – mikä on muuttunut? Empiirinen katsaus velkajärjestelyihin vuosina 2005 ja 2016 sekä velkajärjestelylain 32 §:n soveltamiskäytäntöön”

–  OTM Laura-Maria Poikelalle Turun yliopistosta prosessioikeuden tutkielmasta ”Kansainvälisistä siviilioikeudellisista sopimuksista kansalliseen rikoslakiin – rikosprosessin hyödyntäminen lapsikaappaussääntelyn tavoitteiden saavuttamisessa”

–  OTM Jenni Ylöselle Lapin yliopistosta kauppaoikeuden tutkielmasta ”Chinese Regulatory Framework on the Outward Direct Investment Projects´ Approval Procedures in the People´s Republic of China: A Guide for a European Investee”

–  OTM Jarmo Riikoselle Itä-Suomen yliopistosta eurooppaoikeuden tutkielmasta ”Tule hyvä kauppa, älä tule paha kauppa – EU:n yrityskauppavalvonnan sovellettavuus digitalisaatioyritysten keskittymissä”