Apurahat v. 2022

Tutkimusapurahat

– OTM Oona Alitalolle (Turun yliopisto) oikeussosiologian väitöskirjatyöhön ”Näkökulmia perheenyhdistämisen toimeentuloedellytykseen ulkomaalaisoikeuden jännitteiden ilmentäjänä” 24 475 euroa
– MICL Rosa Maria Vitoria Baptistalle (Helsingin yliopisto) eläinoikeuden väitöskirjatyöhön “Animals under a Welfarist Regime” 24 000 euroa
– OTM Emmi Kianderille (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Turvallisuutta rankaisemalla? Turvallisuus rikosoikeudellisena tavoitteena” 24 475 euroa
– TaT, OTM, VTM Suvi Lamminpäälle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Aineeton varallisuus luovan alan liiketoiminnassa” 16 000 euroa
– MICL Tuomas Palosaarelle (Itä-Suomen yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Ilmastosiirtolaisuutta koskevan kansainvälisen soft law -sääntelyn vaikutukset” 16 000 euroa

Opintoapurahat

– OTM, KTM Julia Ahlforsille (Helsingin yliopisto) tutkijavierailuun KU Leuvenin yliopistossa 6 000 euroa
– OTM, VT Hanne Hirvoselle (Helsingin yliopisto) International Association of Penal Law’n kongressin osallistumiskuluihin Italiassa 800 euroa
– OTM Tuulia Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) tutkijavierailuun Kööpenhaminan yliopistossa väitöskirjatyöhön ”To Process and to Protect: Discourses of Personal Data in the EU General Data Protection Regulation” liittyen 6 000 euroa
– MICL, KTM, DI Roni Laaksolle (Helsingin yliopisto) tutkimusvierailuun KU Leuven yliopistossa väitöskirjatyöhön ”Corporate Governance in Systemic Banks: Reducing Risk Appetite and Systemic Risk through the Regulation of Board Governance” liittyen 4 000 euroa
– MSS Amin Labbafille (Helsingin yliopisto) 17th Annual Conference of the European Society of International Law -konferenssin osallistumiskuluihin Alankomaissa 920 euroa
– HM, FM Sanna Lehtiselle (Tampereen yliopisto) tutkijavierailuun Davis School of Law, University of California väitöskirjatyöhön ”Drowning Lawscapes: State Responsibility of Future Generations’ Rights to Coastal Heritage” liittyen 6 000 euroa
– OTT, LL.M. (Yale) Toni Malmiselle (Tampereen yliopisto) kirjan Los orígenes intelectuales d – el realismo jurídico (Tirant Lo Blanch 2021) esittelyyn espanjankielisessä maailmassa, erityisesti Costa Ricassa ja Argentiinassa 4 000 euroa
– OTT Panu Minkkiselle (Helsingin yliopisto) tutkijavierailuun Luxemburgin yliopistossa Euroopan unionin tuomioistuimen viestintäkäytäntöjä selvittävään tutkimukseen liittyen 6 000 euroa
– OTT Tiina Paloniitylle (Helsingin yliopisto) Association of European Administrative Judges -järjestön seminaarin osallistumiskuluihin Lissabonissa 630 euroa
– OTT Beatrice Schüttelle (Helsingin yliopisto) tutkimusvierailuun Uppsalan yliopiston kauppaoikeuden laitokselle post doc -tutkimukseen ”How to Regulate AI-Related Damages Liability in the EU” liittyen 1 400 euroa
– OTM Sofia Söderholmille (Helsingin yliopisto) International Association of Penal Law’n kollokvion osallistumiskuluihin Buenos Airesissa 2 348 euroa
– OTM, VTM Esko Yli-Hemmingille (Helsingin yliopisto) tutkimusvierailuun Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law, Freiburg, väitöskirjatyöhön ”Creating the Criminal Law’s Person – Critical Theory on Blameworthy Individual and Justification of Punishment” liittyen 5 500 euroa

Julkaisuapurahat

– OTT, DI Hannamari Helkelle väitöskirjan ”Meriturvallisuustutkinta oikeudellisessa kentässä ja sen suhde rikosoikeudellisen vastuun kohdentamiseen” painatuskuluihin 428 euroa
– OTT Kristian Keskitalolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Suomen rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena maksuvälineenä ennen ja nyt” julkaisukuluihin 1 627 euroa
– OTT Henna Marjosolalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Todistajankertomuksen luotettavuus – Henkilötodistelun selvittäminen, vastaanottaminen ja arviointi oikeuspsykologisen tutkimuksen valossa” julkaisukuluihin 2 000 euroa
– OTM (väit.) Jaakko Markukselle (Lapin yliopisto) väitöskirjan ”Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa. Prosessioikeudellinen tutkimus kollektiivisista oikeussuojakeinoista, erityisesti kanteiden yhteiskäsittelystä” painatuskuluihin 1 875 euroa
– MIR (väit.) Marta Maronille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”The Right to Access the Internet: A Critical Analysis of the Constitutionalization of the Internet” julkaisukuluihin 700 euroa
– OTT, VTM Tuomas Mattilalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Yhteistyö tekijänoikeudessa” painatuskuluihin 1 875 euroa
– OTT, KTM, VT Jussi Päivärinteelle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus tekijänoikeuden loukkaustapauksissa” julkaisukuluihin 3 384 euroa
– iur., OTM Alina Wernickille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Mechanisms to Enable Follow-On Innovation: Liability Rules vs. Open Innovation Models” julkaisukuluihin 4 161 euroa

Yhteensä apurahoja myönnettiin 166 598 euroa.