Apurahat v. 2014

Tutkimusapurahat

– OTM, FM Kati Niemiselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Disobedient Subjects – the Legal Treatment of Disobedience” 19.896 euroa

– Master of Social Sciences Marta Maronille (Helsingin yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Internet Access, Fundamental Rights and Democracy” 19.896 euroa

– OTM Santtu Raitasuolle (Helsingin yliopisto) finanssioikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeusperiaatteet harkintavallan rajoittajina vero-oikeudessa” 19.896 euroa

– LL.M. Petra Hietanen-Kunwaldille (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”The Role, Duties and Liability of the Mediator as a Guarantor of Access to Justice within European Alternative Dispute Resolution” 19.896 euroa

 

Opintoapurahat

– OTM Aleksei Hanniselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Transfer Pricing of Business Restructurings” 4.000 euroa

– OTK Satu Saarensolalle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus” 4.000 euroa

– OTM, FM Jaakko Salmiselle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Sopimusrajat ylittävät hallintamekanismit” liittyvän tutkimusvierailun kuluihin Heidelbergin Max Planck Institutissa 4.000 euroa

– OTM Kirsikka Salmiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Lapsen huoltokonfliktin tuomioistuinsovittelu ja vanhempien itsemäärääminen” liittyvän tutkimusvierailun kuluihin Tromssan yliopistossa 4.000 euroa.

 

Julkaisuapurahat

OTT Dan Heleniukselle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjan ”Straffrättslig jurisdiktion” painatuskuluihin 2.000 euroa

– OTK Jari Vaitojalle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjan ”Väittämistaakka, tuomarin kyselyvelvollisuus ja pakottavaan yksityisoikeudelliseen sääntelyyn perustuvien vaatimusten tutkiminen siviiliprosessissa” painatuskuluihin 3.000 euroa

– OTT Mika Launialalle (Itä-Suomen yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjan ”Esitutkinnan funktiot ja esitutkintaperiaatteet” painatuskuluihin 900 euroa

– OTK Sonya Walkilalle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjan ”Horizontal Effect of Fundamental Rights Contributing to ’the Primacy, Unity and Effectiveness of European Union Law’” painatuskuluihin 2.500 euroa.