Apurahat v. 2020

Tutkimusapurahat:

– OTM Elina Isokallio-Hellmanille (Lapin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Esitutkintayhteistyö – sisältö, tavoitteet ja tulevaisuus” 23 270 euroa

– OTM, KTM Mikko Laapakselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa – erityisesti tehokkaan verotusmenettelyn sekä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta” 23 269 euroa

– OTM Aleksi Lambergille (Turun yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Puolittamisperiaate – tutkimus omaisuuden jakautumisesta osituksessa” 23 269 euroa

– OTM Roosa Leväiselle (Lapin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Asevelvollisen oikeusturva sotilaskurinpitomenettelyssä – prosessi- ja rikosoikeudellinen tutkimus palvelusrikoksen vastaajan oikeudesta EIS 6 artiklan mukaiseen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sotilaskurinpitomenettelyssä” 23 270 euroa

– YAMK Henna Nikumaalle (Itä-Suomen yliopisto) hallinto- ja vanhuusoikeuden väitöskirjatyöhön ”Muistisairas ihminen autonomisena toimijana – oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen” 11 635 euroa

– OTM Jenna Päläkselle (Lapin yliopisto) sopimus- ja varallisuusoikeuden väitöskirjatyöhön ”Jakamistalouden alustojen ja alustan käyttäjien sopimusoikeudellisen aseman määrittäminen” 11 635 euroa

– OTT Marianne Vasara-Aaltoselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian tutkimukseen ”Köyhäinavusta perusoikeudeksi – oikeusavun historia Suomessa n. 1880–2000” 23 269 euroa

– OTL Tiina Väisäselle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Eläkkeet avioero-osituksessa – aviovarallisuusoikeudellinen tutkimus lakisääteisten työeläkesäästöjen merkityksestä avioeron jälkeen toimitettavassa omaisuuden osituksessa” 23 269 euroa

Opintoapurahat:

– OTT Katja Karjalaiselle (Itä-Suomen yliopisto) tutkimushankkeeseen ”Mild-Cognitive Impairments at Work” tutkijavierailuun McGill Law School Montrealissa 5 000 euroa

– MICL, KTM, DI Roni Laaksolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Corporate Governance in the European Banking Sector: Reducing Risk Appetite and Systemic Risk through the Regulation of Board Governance” liittyvään tutkijavierailuun Kööpenhaminan yliopistossa ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa 4 000 euroa

– L.L.M. Shorena Nikoleishvilille (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Resistance to change. An international legal argument of secession: Potentials and limitations of international law” liittyvään tutkimusvaihtoon Vrije Universiteit Amsterdamissa 6 000 euroa

– OTM, LL.M. Teemu Puutiolle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön „The European legacy on intellectual property rights: examining the concept of ‘freedom to develop’ and the importance of imitation for developing countries through the lens of international trade agreements” liittyvään tutkijavierailuun Duke University, Carolina 6 000 euroa

– OTM Emilie Yliheljolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Päästökauppamarkkinoiden sääntelystä ilmasto-, yksityis- ja finanssimarkkinaoikeuden rajapinnassa” liittyvään tutkijavierailuun Oslon yliopistossa 2 800 euroa

Julkaisuapurahat:

– OTM, KTK Jurkka Jämsälle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Laillinen näyttö rikosasiassa” painatuskuluihin enintään 3 000 euroa

– OTK Kristiina Koivukarille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”The crumbling narrative of modern European criminal justice” kielentarkastuskuluihin 1 224 euroa

– OTL Hanna Nieminen-Finnelle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Asiantuntija tuomarina – Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit ympäristönsuojeluasioissa” painatuskuluihin 1 260 euroa

– OTM Karri Tolttilalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Eurooppalainen pidätysmääräys ja rikoksentekijän luovuttamisen aineelliset edellytykset – EU:n luovuttamislainsäädäntö Suomessa” painatuskuluihin 1 875 euroa

Yhteensä apurahoja myönnettiin 194.045 euroa.