Apurahat v. 2004

Tutkimusapurahat

– OTK, LL.M. Pekka Haapaniemelle Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”EU:n oikeuden vaikutus kansalliseen prosessisääntelyyn” 6.700 euroa

– OTK Kaarlo Hakamiehelle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Talousrikosten systematiikka, erityisesti vaihdannan ja omistajien suojan kannalta” 3.350 euroa

– OTK, LL.M. Ulla-Maija Myllylle Turun yliopistosta lisensiaattityöhön ”Tietokoneohjelmien rajapintojen oikeudellinen suoja ja yhteensopivuus” 3.350 euroa

– OTL Jukka Nikkilälle väitöskirjatyöhön ”Konsernirakenne ja osakkeenomistajan oikeussuoja” 3.350 euroa

– OTK Ritva Sahavirralle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Verorikokset rahanpesurikosten esirikoksena” 6.700 euroa

– OTK Jussi Syrjäselle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Oikeudellisen ratkaisun ehdoista ja mahdollisuuksista” 3.350 euroa

– OTL Risto Tuorille Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Tieliikennejärjestelmään kohdistuvat rikokset” 3.350 euroa

– OTK Veikko Vahteralle Turun yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Osakeomistuksen riskistä ja sääntelystä” 3.350 euroa

 

Julkaisuapuraha

– dosentti Raimo Siltalalle julkaisuapuraha monografian ”Oikeudellinen tulkintateoria” julkaisemiseen 3.350 euroa

 

Opintoapurahat

– Lasse Nikkarisen apuraha OTK Sanna Koululle Helsingin yliopistosta lisensiaattityöhön ”Sopimusten sitovuus ja arviointi osituksessa” 3.000 euroa

– OTK Pinja Koivulalle LL.M.-opintoihin Lontoon King’s Collegessa 2.000 euroa

– OTK Ilkka Liljeroosille LL.M.-opintoihin Lontoon King’s Collegessa 1.500 euroa

– OTL Juha Mäkelälle väitöskirjatyöhön ”Oikeuserehdys sopimuksellisena ongelmana” opintoapuraha 2.000 euroa

– OTK Johannes Virkkuselle LL.M.-opintoihin University of Chicago Law Schoolissa 1.500 euroa

– OTL Kristiina Äimälle Helsingin yliopistosta väitöskirjatyöhön ”Korot lähiyhtiöiden kansainvälisessä verotuksessa, tutkimus korkojen verotuksesta EU:n ja USA:n välillä” opintoapuraha 2.000 euroa