Apurahat v. 2006

Tutkimusapurahat

– OTK, LL.M. Pekka Haapaniemelle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”EU-oikeus ja tehokkaan oikeussuojan vaatimus. Tutkimus EU-oikeuden vaikutuksesta kansallisten prosessi- ja sanktiosäännöstön soveltamiselle” 7.500 euroa,

– OTK Justus Könkkölälle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Vahingonkorvausvastuu vakuutustapahtumana. Vakuutusoikeudellinen tutkimus vastuunsa vakuuttaneen asemasta” 2.000 euroa,

– OTK Antti-Jussi Lankiselle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Jätesääntelyn kehityksestä” 7.500 euroa,

– OTL Heidi Lindforsille (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Sivullisen asema ulosotossa – erityisesti hallinnan ja keinotekoisen järjestelyn näkökulmasta” 7.500 euroa,

– OTL Ulla-Maija Myllylle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Tietokoneohjelmien rajapintojen oikeudellinen suoja ja yhteentoimivuus” 7.500 euroa,

– OTK, FM, KTM Ilja Ponkalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Sähköinen allekirjoitus Suomen velvoiteoikeudessa” 3.750 euroa ja

– OTL Iisa Vepsälle (Helsingin yliopisto) ”Vaasan hovioikeuden perustaminen ja varhainen toiminta” väitöskirjatyöhön 7.500 euroa.

 

Opintoapurahat

– OTK Miisa Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) jatko-opintoihin liittyvään opiskelijavaihtoon Espanjassa 3.000 euroa,

– OTL Päivi Tiilikalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyön ”Sananvapaus ja vahingonkorvaus – tutkimus lehden julkaisijan, päätoimittajan ja toimittajan vahingonkorvausvastuusta” viimeistelyyn 2.000 euroa ja

– OTK Sakari Melanderille (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyviin opintomatkaan Yhdysvaltoihin 2.000 euroa.