Apurahat v. 2011

Tutkimusapurahat

– LL.M. Alexander Gurkoville (Helsingin yliopisto) kansainvälisen yksityisoikeuden väitöskirjatyöhön ”A Comparative Study of Competition Law Issues in Arbitration under EU and Russian Law: Is Party Autonomy Subjected to Public Interest” 9.150 euroa,

– HTM Juho Joensuulle (Helsingin yliopisto) oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”Existential Phenomenology of Law: Authentic Responsibility and Care of the Future” 9.150 euroa,

– OTK Antti-Jussi Lankiselle (Turun yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Jätesääntelyn kehityksestä – tutkimus lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeudenalan tulkinnallisten taustaoletusten muutoksista erityisesti silmällä pitäen EU-oikeuden vaikutusta” 9.150 euroa,

– OTL, LL.M. Tini Peterzens-Nystenille (Helsingin yliopisto) yksityisoikeuden väitöskirjatyöhön ”Kulttuuriesineen suoja. Laittoman kulttuuriesineen palauttaminen kansainvälisenä ongelmana” 9.150 euroa,

– OTM Aleksi Rantaselle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Erityistuomioistuinten nousu ja tuho. Tutkimus tuomiovallan jaon kehityksestä Suomessa” 18.300 euroa,

– OTL Jussi Sallilalle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Konkurssioikeuden kehitys Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla” 9.150 euroa.

 

Julkaisuapuraha

– OTT Antti Aineelle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Kilpailu ja sopimus” julkaisemiseen 500 euroa.