Apurahat v. 2009

Tutkimusapurahat

– OTK Erno Anttilalle (Turun yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Valituskiellot ja oikeussuojan saatavuus hallintoprosessissa” 9.150 euroa,

– OTK Antti-Jussi Lankiselle (Turun yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Jätesääntelyn kehityksestä – tutkimus lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeudenalan tulkinnallisten taustaoletusten muutoksesta erityisesti silmällä pitäen EY-oikeuden vaikutusta” 18.300 euroa,

– OTK, VT Vesa-Pekka Nuotiolle (Helsingin yliopisto) finanssioikeuden väitöskirjatyöhön ”Tappiontasaus tuloverotuksessa” 4.575 euroa,

– OTK, LL.M. Anri Peterzens-Nysténille (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Kulttuuriesineen suoja. Laittoman kulttuuriesineen palauttaminen kansainvälisenä ongelmana” 9.150 euroa,

– KTK, LL.B., LL.M. Johanna Peuralalle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Korruptio” 18.300 euroa ja

– OTK Sonya Walkilalle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”The Role of European Court of Justice in Development of the General Legal Principles of EU Law” 9.150 euroa.

 

Opintoapurahat

– OTL Sakari Wuolijoelle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Pankin neuvontavastuu. Varallisuusoikeudellinen tutkimus pankin neuvonta- ja tiedonantovelvollisuudesta” 3.000 euroa

 

Julkaisuapurahat

– OTK Venla Rothille (Turun yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjan ”Defining Trafficking and Identifying Its Victims: A study on Impact and Future Challenges of International, European and Finnish Legal Responses to Prostitution-Related Trafficking in Human Beings” julkaisemiseen 1.500 euroa ja

– OTK, KTM Reijo Knuutiselle (Helsingin yliopisto) vero-oikeuden väitöskirjan “Muoto ja sisältö vero-oikeudessa – erityistarkastelussa rahoitus- ja sijoitusinstrumentit” julkaisemiseen 1.500 euroa.