Apurahat v. 2016

Tutkimusapurahat:

– KTM Lauri Finérille (Helsingin yliopisto) finanssioikeuden väitöskirjatyöhön ”Efficiency of Transforming Automatic Cross-Border Exchange of Information Between Tax Authorities and Legal Protection of Taxpayers” 20.292 euroa

– OTK, DES Anja Blankille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Fragmentation of International Law and Normative Conflicts” 20.292 euroa

– OTM Timo Enrothille (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tekijänoikeudellinen samankaltaisuuselämys oikeudellisena ratkaisuna” 10.146 euroa

– OTM Katja Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun tutkimukseen ”Ikääntyminen, liikkuvuus ja kansainvälinen yksityisoikeus Euroopassa” 10.146 euroa

– OTK Pekka Tarkelalle (Helsingin yliopisto) esineoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tiedosta ja sen omistamisesta. Tutkimus varallisuusarvoisen tiedon asemasta varallisuusoikeuden järjestelmässä” 20.292 euroa

– HM Elina Todoroville (Tampereen yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Undocumented migrants interpreted by the European Court of Human Rights” 20.292 euroa

– LL.M. Aleksander Wiatrowskille (Lapin yliopisto) oikeusinformatiikan väitöskirjatyöhön ”Abuses of Dominant ICT Companies in the Area of Data Protection” 10.146 euroa

 

Opintoapurahat:

– OTM Daniela Alaattinoglulle (European University Institute) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Changing Notions of Rights, State Responsibility and Reparations. The case of involuntary sterilisation and castration” 4.000 euroa

– OTM Tero Lundstedtille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”From Kosovo to Crimea. The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions” liittyvään tutkimusvierailuun Lancasterin yliopistossa 15.5–14.6.2016 1.500 euroa

– OTM Anniina Oksasalle (Lapin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Kaivoslain ja muun ympäristölainsäädännön tehtävistä kestävän kaivostoiminnan toteuttamisessa” liittyvään kuuden kuukauden tutkijavaihtoon Kanadassa 4.000 euroa

– OTM, LL.M. Meri-Katriina Pyhärannalle (Itä-Suomen yliopisto) energiaoikeuden Väitöskirjatyöhön ”Legal cooperation and compensation model between private landholders and energy companies in sustainable shale gas development” liittyvään Fulbright-tutkijavierailuun (University of Texas) lukuvuonna 2016–2017 4.000 euroa

– OTM Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Vulnerability of the victims of torture in asylum process” liittyvään seminaariin syksyllä 2016 ja kuukauden vierailuun keväällä 2017 Lundissa 4.000 euroa

– OTM, FM Niklas Vainiolle (Turun yliopisto) osallistumiseen ”Advanced Course on Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights” -kurssille marraskuussa 2016 Åbo Akademissa 780 euroa

 

Julkaisuapurahat:

– OTM, KTM Martti Häkkäselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 1.875 euroa

– OTK Martti Kivistölle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 3.000 euroa

– OTM Sanna Koululle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 3.000 euroa

– OTK Daria Kozlowska-Rautiaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 2.800 euroa

– OTT Kari-Pekka Syrjälle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 2.921 euroa

– OTT Juha Vesalalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 1.360 euroa

– OTT Marjo-Riikka Ylhäiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 3.164 euroa