Apurahat v. 2017

 Tutkimusapurahat:

– OTK, CM, IACCM Suvi Hirvonen-Erelle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Sopimuksen elinkaaren hallinta (Contract Management)” 20.292 euroa,

– OTM Emma Holkerille (Turun yliopisto) oikeussosiologian väitöskirjatyöhön ”Turvallisuuden tasapaino. Tutkimus koulu-uhkausten käsitteellistämisestä ja kontrolloinnista kouluampumisten jälkeen” 20.292 euroa,

– OTM Mikko Huttuselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Air Sovereignty in International Law” 20.292 euroa,

– OTM Anssi Kärjelle (Lapin yliopisto) kauppa- ja prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Piercing the Corporate Veil” 15.219 euroa,

– OTM Tiina Paloniitylle (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”(In)Compatibility Between Adaptive Management and Law – Regulating Agricultural Runoff in the EU” 10.146 euroa,

– OTM, FM Tanja Valkoselle (Lapin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Sosiaalihuollon muutoksenhakumenettelyn tehokkuus ja asiakkaan tosiasialliset oikeudensaantimahdollisuudet” 10.146 euroa sekä

– yhden 20.292 euron apurahan.

Opintoapurahat:

– OTM Katariina Kaura-aholle (Helsingin yliopisto) oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”The Right to Have Rights. The Refugee as a Subject of Rights and as a Partaker in Democratic Politics” liittyvään tutkijavierailuun Firenzessä (EUI) 2.500 euroa,

– HTM Siina Raskullalle (Tampereen yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Corporate Constitutional Responsibility in the European Union. Constitutionalisation for Institutional Legitimacy?” liittyvään Human Rights Law -kesäkouluun Firenzessä (EUI) 1.100 euroa,

– OTM, LL.M. Antti Saloselle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön “Transnational lex mercatoria and supranational EU law – a research on the relationship, interaction and convergence of two legal systems” liittyvään tutkijavierailuun Lontoossa (King’s College of London) 4.000 euroa ja

– OTM Tomi Tuomiselle eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”The European Constitution and the Eurozone Crisis: A Critique of European Constitutional Pluralism” liittyvään tutkijavierailuun Firenzessä (EUI) 4.000 euroa.

Julkaisuapurahat:

– OTT Aleksi Heinilälle (Itä-Suomen yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 375 euroa,

– OTT Katja Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 1.875 euroa,

– OTT, LL.M. Toni Malmiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 870 euroa,

– OTM Sanna Mustasaarelle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 3.000 euroa,

– OTM (väit.) Tia Möllerille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 2.800 euroa,

– OTT, KTM Annakaisa Pohjolalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 1.875 euroa,

– OTM, HuK Mikko Rajavuorelle (Turun yliopisto) väitöskirjan kielentarkastus- ja painatuskuluihin 3.000 euroa,

– OTT Satu Saarensolalle (Turun yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 375 euroa,

– OTT Taina Tuorille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan kielentarkastus- ja painatuskuluihin 1.654 euroa.