Apurahat v. 2021

Tutkimusapurahat:

– VTM Frida Alizadeh Westerlingille (Helsingin yliopisto) oikeusinformatiikan väitöskirjatyöhön ”Kohti algoritmista turvapaikkapäätöstä – ihmistoimijuuden turvaaminen oikeudellisilla suojatoimilla” 23 666 euroa
– OTM Merike Helanderille (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Syntyvän lapsen oikeus terveyteen. Sikiön asemaan liittyvät oikeudelliset ja eettiset kysymykset” 11 833 euroa
– OTM Merilii Mykkäselle (Helsingin yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Religious Minorities in Finland – A Socio-Legal Study of the Existence of Discrimination Based on Religion and the Actualization of Religious Freedom of Finnish Muslims and Jews” 23 665 euroa
– OTM Kaisa Näkille (Itä-Suomen yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Muistisairauden monet muodot – Tutkimus edunvalvonnan tarpeen arvioinnista” 23 665 euroa
– OTT, KTM, DI Eelis Paukulle (Lapin yliopisto) rikosoikeuden post doc -tutkimukseen ”Piittaamattomuutta ja elinkeinotoimintaa – tapaustutkimus ympäristö- ja luonnonvararikoksista” 7 889 euroa
– OTM Panu Ståhlbergille (Helsingin yliopisto) säätiöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Säätiön hallituksen jäsenen tuottamus- ja vahingonkorvausvastuu” 23 665 euroa

 Opintoapurahat:

– VTM Aura Kostiaiselle (Helsingin yliopisto) väitöstutkimuksen ”Rikosoikeuden ja kriminaalipolitiikan perustaa asettamassa – Rikosoikeuskomitean (1972–1977) oikeudellinen ja poliittinen ajattelu käsitehistorian ja diskurssiteorian näkökulmasta” viimeistelyyn 4 000 euroa
– LL.M. Shorena Nikoleishvilille (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Resistance to Change. An International Legal Argument of Secession. Potentials and Limitations of International Law” liittyvään tutkimusvaihtoon University of Luxembourg 4 000 euroa
– MICL Liudmila Sivetcille (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavierailuun Yale University, USA 4 000 euroa
– OTM, KTM Tuomas Tikkaselle (Helsingin yliopisto) väitöstutkimuksen ”Kuittaus ja nettoutus –varallisuusoikeudellinen tutkimus suorituksensaannista rahoitusvakuuslain järjestelmässä” viimeistelyyn 4 000 euroa

Julkaisuapurahat:

– OTK, MCCM Cert. Suvi Hirvonen-Erelle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Contract Management Modus Operandi in the Post-Enron World” oikoluku- ja painatuskuluihin 2 600 euroa
– OTL, FM Heikki Kemppiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Rangaistuksen määräämisen perusteleminen” painatuskuluihin 1 875 euroa
– professori Raimo Lahdelle (Helsingin yliopisto) julkaisun ”Towards an Efficient, Just and Humane Criminal Justice” kustannuksiin 5 024 euroa
– OTK Aki Ollilalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Työntekijän lojaalisuusvelvollisuuden sisältö ja merkitys työsopimuslakiin perustuvana sekä työsopimukseen sisältyvänä velvollisuutena” kuluihin 1 000 euroa
– OTT Milka Sormuselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”The Best Interests of the Child in Human Rights Practice: An Analysis of Domestic, European and International Jurisprudence” taitto- ja painatuskuluihin 2 406 euroa
– OTT Katja Tikalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Laivojen tuomaa lakia” painokuluihin 667 euroa
– OTM, VT Tuukka Vähätalolle (Lapin yliopisto) väitöskirjan ”Tuomion lopullisuuden eurooppalaistuminen – tutkimus Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU-oikeuden vaikutuksista niiden kanssa ristiriitaisten kansallisten tuomioiden lopullisuuteen” painatuskuluihin 2 500 euroa

Yhteensä apurahoja myönnettiin 146.455 euroa.