Apurahat v. 2013

Tutkimusapurahat

– OTM, FM Ilja Kokkoselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön “Islamilainen pankkitoiminta islamilaisen ja länsimaisen oikeusjärjestelmän kohtaamisena“ 9.894 euroa,

– OTM Pekka Niemelälle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Concepts of International Law and the Responsibility to Protect – an Interdisciplinary Analysis” 19.788 euroa,

– OTM, KTM Annakaisa Pohjolalle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Rikoksentekijän vaarallisuuden arviointi” 19.788 euroa,

– VTM Jouni Westlingille (Helsingin yliopisto) oikeusteorian väitöskirjatyöhön ”Transitional justice and dealing with past injustices: The normative framework and justification of different forms of punishment in international criminal law” 19.788 euroa sekä

– LL.M. Petra Hietanen-Kunwaldille (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”The role, duties and liability of the mediator as a guarantor of access to justice within European alternative dispute resolution” 9.894 euroa.

 

Opintoapurahat

– LL.M. Patrick Günsbergille (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön “The Possible Criminalization of Cartels in Finland” 4.000 euroa,

– OTM Katja Karjalaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Rajat ylittävä edunvalvonta Euroopan unionissa? – Oikeusvertaileva tutkimus kansainvälisestä yksityisoikeudesta” liittyvään tutkijavierailuun Hampurin Max Planck -instituutissa 3.600 euroa,

– OTK Satu Saarensolalle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus: tutkimus oikeudenkäyntikulujen jakautumisesta” 4.000 euroa sekä

– OTK Henna Pajulammille (Lapin yliopisto) väitöskirjatyön ”Lapsi, oikeus ja autonomia – Oikeustieteellinen tutkimus lapsen oikeudesta osallistua” loppuunsaattamiseen 4.000 euroa.

 

Julkaisuapurahat

– OTM Anette Alén-Savikolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “Law and Community in the New Media Landscape” kielentarkastuskuluihin 6.000 euroa,

– PhD, OTM Pessi Honkasalolle (University of Surrey) väitöskirjan “Software Linking as Alteration: Framework for Assessment under European Copyright Law” julkaisemiseen 1.600 euroa,

– OTT Essi Kinnuselle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Dopingrikos urheilun ja rikosoikeuden leikkauspisteessä” julkaisemiseen 470 euroa,

– OTT Mikael Koilliselle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Luottamuksensuoja eurooppalaisena oikeusperiaatteena” julkaisemiseen 1.000 euroa,

– OTL (väit.) Markus Sädevirralle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan “A Comparative Study of the Regulation Governing the Use of Fixed-Term Contracts in Three EU Member States” kielentarkastukseen 4.000 euroa,

– OTL Markus Tereniukselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Poliisin voimankäyttö – Rikosoikeudellinen tutkimus sallitun voimankäytön rajoista” julkaisemiseen 4.000 euroa sekä

– OTK (väit.), VTK Jarkko Vuoriselle väitöskirjan “Beyond Patent Pools: Patent Thickets, Transaction Costs, Self-regulation and Competition” julkaisemiseen 3.276 euroa.