Apurahat v. 2002

Väitöskirja-apurahat à 6.700 euroa

– OTK, VT Tuomas Hupli hänen väitöskirjatyötään ”Täytäntöönpanointressi yrityksen insolvenssioikeudessa” varten

– OTK Eriika Melkas hänen väitöskirjatyötään ”Kyoto Mechanisms and the Changing Position of Sovereign States”

– OTK, TM Klaus Nyblin hänen väitöskirjatyötään ”Luottamuksellisen yritystiedon suoja”

– OTK Henrik Elonheimo hänen väitöskirjatyötään ”Nuorisorikollisuuden taustatekijät, esiintyvyys ja kontrolli”

– VT Paula Siitonen hänen väitöskirjatyötään ”Portaalit ja immateriaalioikeudet”

– OTK Leena Heinämäki hänen väitöskirjatyötään ”Protection of Arctic Indigenous Peoples from Environmental Interference in International Law” 3.000 euroa

 

Apurahat lisensiaattityön tekemiseen

– OTK Anders Carlberg hänen lisensiaattityötään ”Oikeusvertaileva tutkimus suomalaisen ja yhdysvaltalaisen väliyhteisöoikeuden välillä” 4.000 euroa Lasse Nikkarisen apurahana

– OTK Piia Soisalo hänen lisensiaattityötään ”Kilpailuoikeuden vaikutus immateriaalioikeudellisiin lisenssisopimuksiin” 2.000 euroa

– OTK, VT Merja Norros hänen lisensiaattityötään ”Euroopan neuvoston rikosoikeudenalan yleissopimusten täytäntöönpano Venäjällä” 3.000 euroa

 

Julkaisuapurahat à 2.000 euroa

Markus Wahlberg Suomen rikosoikeuden aatehistoriaa käsittelevän tutkimuksen julkaisemiseen

Tarja Långström väitöskirjan julkaisemiseen

Lotta Viikari kandidaattitutkielman julkaisemiseen

 

Opintoapurahat

– OTL Olli Vikberg FIDE-kongressiin osallistumista varten 2.000 euroa

– OTK Jussi Tapani Freiburgissa tehtävää tutkimustyötä varten 1.010 euroa

– OTK Esa Niinimäki LL.M.-tutkinnon suorittamista varten 2.000 euroa

– OTK Pekka Tuunainen ulkomaille tehtävän opintomatkan rahoitukseen 2.000 euroa