Apurahat v. 2003

Tutkimusapurahat

– OTK Stiina Löytömäelle hänen väitöskirjatyötään ”Algerian itsenäisyyssota oikeudellisena kysymyksenä Ranskassa” varten 6.700 euroa

– OTL Päivi Tiilikalle hänen väitöskirjatyötään ”Julkaisijan, päätoimittajan ja toimittajan vahingonkorvausvastuu” varten 6.700 euroa

– OTK, KTL Mika Oinoselle hänen väitöskirjatyötään ”Relevanttien markkinoiden määrittely EU:n keskittymisvalvonnassa, erityisesti pohjoismaisten yritysjärjestelyiden kannalta” varten 6.700 euroa

– OTL Matti Hepolalle hänen väitöskirjatyötään ”Ympäristölupien pysyvyys” varten 3.350 euroa

– OTK Ulla-Maija Myllylle hänen väitöskirjatyötään ”Tietokoneohjelmien rajapintojen suoja ja yhteensopivuus” varten 4.350 euroa Lasse Nikkarisen apurahana

– OTK Eero Paukulle hänen väitöskirjatyötään ”Yleisradio, julkinen palvelu ja sananvapaus” varten 3.350 euroa

– OTK Minna Hirvelälle hänen väitöskirjatyötään ”Epäsovinnaiset rikostutkinta- ja rikostorjuntamenetelmät ja niiden avulla saatujen tietojen käyttö ja hyödyntäminen todisteena” varten 3.350 euroa

– OTL Esa Kyllästiselle hänen väitöskirjatyötään ”Velvollisuudet ja riskinjako maakaaressa” varten 3.350 euroa

– JuK Gisela Knutsille hänen väitöskirjatyötään ”Tuomarin sovintotoiminta ja tuomioistuinsovittelu vaihtoehtoisina riidanratkaisumenttelyinä” varten 3.350 euroa

 

Julkaisuapurahat

– professori Heikki Halilalle Miten meistä oikeustieteen tohtoreita -kirjan toimitustyöhön 1.250 euroa

– dosentti Pekka Timoselle Miten meistä tuli oikeustieteen tohtoreita -kirjan toimitustyöhön 1.250 euroa

 

Opintoapurahat

– OTK Henrikki Harsulle LL.M.-opintoihin 2.000 euroa

– OTK Antti Tapanilalle lisensiaattityötä varten 2.000 euroa

– OTK Panu Karhulle LL.M.-opintoihin Oslon yliopiston pohjoismaisessa merioikeusinstituutissa 2.000 euroa

– OTK, M.A. Salla Lötjöselle väitöskirjan loppuunsaattamista varten 1.500 euroa