Apurahat v. 2010

Tutkimusapurahat

– OTM Johannes Heikkoselle (Turun yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus” 9.150 euroa,

– OTK Ilari Kalliolle (Helsingin yliopisto) työoikeuden väitöskirjatyöhön ”Ansioeläkkeen perusoikeussuoja ja sen tarkoitus” 4.575 euroa,

– OTK Johanna Kirjalaiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Halkeamia sopimusoikeuden muurissa. Vertaileva tutkimus lainoppineiden argumentaatiosta siviilioikeudellisissa lakihankkeissa ja oikeustieteessä 1900-luvun alun Suomessa ja Ruotsissa” 9.150 euroa,

– OTL Mikael Lohselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Valmistelu ja edistämisvastuu terrorismirikoksissa” 18.300 euroa,

– OTL Anne Nenoselle (Helsingin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeusturvakeinot julkisissa hankinnoissa erityisesti kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta” 9.150 euroa,

– OTK Sinikka Pärnäselle (Itä-Suomen yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Ympäristömuutosten ennallistaminen erityisesti uiton jälkeen” 9.150 euroa ja

– OTK, VTM Vesa Rasinaholle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Konsernisääntely Suomen yhtiöoikeudessa” 18.300 euroa.

 

Opintoapurahat

– OTM Kalle Mäenpäälle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Vastuu sopimusneuvotteluissa” 4.000 euroa ja

– OTM, VTK Anna-Lotta Hyväriselle (Turun yliopisto) tieteelliseen konferenssiin osallistumiseen 1.935 euroa.

 

Julkaisuapurahat

– OTT Henrik Elonheimolle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu” julkaisemiseen 500 euroa,

– OTT Tuomas Myllylle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Intellectual Property and European Economic Constitutional Law” julkaisemiseen 1.692 euroa ja

– OTT Juha Mäkelälle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Sopimus ja erehdys – Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta” julkaisemiseen 875 euroa.