Apurahat v. 2008

Tutkimusapurahat

– OTK Sanna Hyttiselle (Turun yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Judicial Protection of Social Rights” 18.000 euroa

– OTK Tatu Hyttiselle (Turun yliopisto) rikosoikeuden väitöskirja-työhön ”Rikosoikeudellinen laintulkinta” 18.000 euroa,

– OTL Raija Komulaiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Yhdysvaltalaiset vaikutteet suomalaisessa sopimusoikeudessa 1960-luvulta lähtien” 18.000 euroa,

– OTL Katariina Saariluomalle (Turun yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ” Humanitäärisen intervention dilemma. Realistinen argumentti ihmisoikeuksien suojelusta multilateraalisin pakkokeinoin” 18.000 euroa,

– OTL Tero Uitolle (Turun yliopisto) esineoikeuden väitöskirjatyöhön ”Vakuusvelka ja velkajärjestely” 15.500 euroa ja

– OTK, VTK Jarkko Vuoriselle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Patenttipoolit, itsesääntely ja kilpailu” 9.000 euroa.

 

Julkaisuapurahat

– OTK (väit.) Sakari Melanderille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Kriminalisointiteoria – rangaistavaksi säätämisen oikeudelliset rajoitukset” julkaisemiseen 1.000 euroa ja

– OTK (väit.) Mika Viljaselle (Turun yliopisto) väitöskirjan ”Vahingonkorvauksen määrä” julkaisemiseen 1.000 euroa.