Apurahat v. 2007

Tutkimusapurahat

– OTL Anne Nenoselle (Helsingin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeusturvakeinot julkisissa hankinnoissa erityisesti kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta” 8.000 euroa,

– HTM Reima Kukkoselle (Joensuun yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen merkityksestä keinotekoisissa omaisuuden luovutuksissa” 4.000 euroa

– OTK Teija Stanikićille (Helsingin yliopisto) rikosprosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Henkilön tunnistamisen luotettavuus rikosprosessissa” 8.000 euroa,

– OTK Mari Valtille (Turun yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Poliisi Euroopassa” 8.000 euroa,

– OTK, VTM Veikko Vahteralle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Osakeomistuksen riski ja sääntely” 8.000 euroa,

– OTK Ville Pönkälle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta” 8.000 euroa sekä

– OTL Visa Keskitalolle (Lapin yliopisto) finanssioikeuden väitöskirjatyöhön ”Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset erityisesti kansainvälisen konsernin verotuksessa” 8.000 euroa.

 

Opintoapurahat

– OTK Päivi Silomäelle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden tutkimukseen ”Pankinjohtajarikokset, kielletty ja sallittu luotonanto” 2.000 euroa

– OTK Jukka Sirolle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian tutkimukseen ”Punaisen Suomen oikeuslaitos” 2.000 euroa