Apurahat v. 2012

Tutkimusapurahat

– OTK Kirsi-Maria Haloselle (Turun yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Sopimuksen tehottomuussääntely julkisissa hankinnoissa ja sen vaikutukset hankintayksiköissä” 19.440 euroa,

– OTM Jenny Wacklinille (Turun yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Asiantuntijan vahingonkorvausvastuu” 9.720 euroa,

– OTK Kristiina Hentulle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Seeking for the limits of EU criminal law legislator: what do the principles of subsidiarity and proportionality mean?” 9.720 euroa,

– OTL, KTM Markus Karille (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen. Tutkimus markkinanormiston muutoksesta ja sen syistä” 9.720 euroa,

– OTM Kati Niemiselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Power and Disobedience: the Legal Treatment of Disobedience in Finland and Turkey” 9.720 euroa ja

– OTL Esa Schönille (Helsingin yliopisto) urheiluoikeuden väitöskirjatyöhön ”Joukkueurheilijan pelaajasopimus velvoiteoikeudellisena sopimustyyppinä” 9.720 euroa.

 

Julkaisuapuraha

– OTL Mikael Lohselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Terrorismirikoksen valmistelu ja edistäminen” julkaisemiseen.