Apurahat v. 2018

Tutkimusapurahat:

– HTM, MuM Marianne Ahmaojalle (Helsingin yliopisto) immateriaalioikeuden väitöskirjatyöhön ”Oikeuskimppuja – tekijänoikeuden yleisiä oppeja etsimässä. Lainopillisia, musiikkitieteellisiä ja kulttuurihistoriallisia näkökulmia tekijänoikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin” 20 309 euroa

– OTM Esko Häkkiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Suomalaisen kriminaalipolitiikan historia” 20 309 euroa

– OTK Tanja Mikkilälle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Moderni päämiehen etu edunvalvonnassa – taloudellinen etu vai moniarvoinen matriisi?” 20 309 euroa

– OTL, VT Hanna Nieminen-Finnelle (Helsingin yliopisto) hallinto-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Asiantuntija tuomarina. Tutkimus luonnontieteiden ja tekniikan alan hallinto-oikeustuomareiden asemasta, roolista ja tehtävistä ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa” 10 154 euroa

– HM Hanna Putkoselle (Tampereen yliopisto) valtiosääntöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Oppi pidättyväisyydestä, eurooppalainen valtiosääntöpluralismi ja kansallisen lainsäätäjän ja tuomioistuinten valtiosääntöiset roolit” 20 309 euroa

– FM Katja Tikalle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatyöhön ”Kauppakomppanioiden oikeudellinen järjestäytyminen ja hallinto Ruotsissa ja Suomessa 1600-luvun alkupuolella” 10 154 euroa

– FM Elina Vaaralle (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Ilmastonmuutos ja luonnonsuojeluoikeus – uudet keinot ja muutostarpeet” 18 617 euroa

 Opintoapurahat:

– OTM Julia Ahlforsille (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Siviilioikeudellinen tutkimus sopimuksen irtisanomisesta” liittyvään tutkijavierailuun Yhdysvalloissa (Harvard University), USA 4 000 euroa

– L.L.M. Soc.Sci Marta Maronille (Helsingin yliopisto) konferenssin Conference Law and Citizenship Beyond The States, The RCSL-SJD-Lisbon Meeting 2018 osallistumiskuluihin 1 000 euroa

– OTT, VT Ville Pönkälle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden tutkimukseen ”The Structure of Cooperative Ownership and Control” Yhdysvalloissa (Fordham University) 4 000 euroa

– OTT Mika Sutelalle (Itä-Suomen yliopisto) oikeussosiologian tutkimukseen ”Tappaja tuomiolla – tutkimus henkirikosten rangaistuskäytännöissä esiintyvästä vaihtelusta Suomessa” liittyvään tutkijavierailuun Englannissa (University of Oxford) 4 000 euroa

– OTM, KTM Katariina Särkälle eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön ”Investor-State Dispute Settlement and the Autonomy of EU Law” liittyvään tutkimusvierailuun Italiassa (EUI) 4 000 euroa

– OTM Iina Tornbergille kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”EU Private International Law Rules in International Commercial Arbitration” liittyvään tutkimusvierailuun Hong Kongissa (University of Hong Kong) 4 000 euroa

Julkaisuapurahat:

– L.L.M. Shakila Bu-Pashalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin enintään 2 000 euroa

– OTM Tiina Paloniitylle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 881 euroa

– OTL, LL.M. Anri Peterzens-Nystenille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 2 959 euroa

– OTL, LL.M., VT Mikko Puumalaiselle (Turun yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 445 euroa

– OTT Marianne Vasara-Aaltoselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskuluihin 700 euroa