Apurahat v. 2015

Tutkimusapurahat:

– OTM, KTK Jurkka Jämsälle (Helsingin yliopisto) prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Hyödyntämisrajoitus ja näyttöharkinta” 20.040 euroa

– OTM Joonas Norrille (Turun yliopisto) valtiosääntö- ja velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Perusoikeudet ja kohtuus sopimusoikeudessa” 20.040 euroa

– OTM, KTM Martti Häkkäselle (Helsingin yliopisto) ympäristö- ja esineoikeuden väitöskirjatyöhön ”Rakennusoikeuden sääntely” 20.040 euroa

– OTM Saila Tuomalalle (Helsingin yliopisto) rikos- ja prosessioikeuden väitöskirjatyöhön ”Syyteneuvottelu – tutkimus plea bargain -järjestelmän rantautumisesta suomalaiseen oikeusjärjestelmään” 20.040 euroa

– JK Martin Björklundille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Constructing Values in a Fragmented World – Proportionality and Conditional Deference” 20.040 euroa

– OKT Kristiina Hentulle (Helsingin yliopisto) rikos- ja eurooppaoikeuden väitöskirjatyöhön “Theoretical analysis on approximation of criminal laws of the EU member states” 20.040 euroa

 

Opintoapurahat:

– OTM Anniina Oksaselle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön liittyvään tutkijavaihtoon Leibzigissa 2.000 euroa

– OTM, VTK Aija Vallealalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyön liittyvään opintovierailuun Firenzessä 4.000 euroa

– OTT Emilia Korkea-aholle (Helsingin yliopisto) puheenvuoro International Society of Public Law -konferenssissa 1.575 euroa

– OTL Tarja Mansikalle (Helsingin yliopisto) väitöskirja-artikkelin loppuunsaattamiseen 2.000 euroa

 

Julkaisuapurahat:

– OTK Lisbe Finellille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan kielentarkistukseen 4.000 euroa

– OTK Teemu Juutilaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan kielentarkistukseen 4.500 euroa

– OTT Anu Mutaselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 4.000 euroa

– OTK Anu Pitkäselle (Turun yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 2.500 euroa

– OTT Teija Stanikićille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 1.805 euroa

– OTT Olli Vilankalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 2.863 euroa

– OTT Sonya Walkilalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan painatuskustannuksiin 2.500 euroa