Apurahat v. 2001

Väitöskirja-apurahat

– OTK Tea Hämäläinen väitöskirjatyötä ”Pragmatist Theory of Meaning and Legal Interpretation” varten 40.000 mk;

– OTL Petri Kuoppamäki väitöskirjatyötä ”Markkinavoiman sääntely EY:n ja Suomen kilpailuoikeudessa” varten 30.000 mk;

– OTK Salla Lötjönen väitöskirjatyötä ”Regulating medical research on human beings – legal and ethical aspects” varten 20.000 mk;

– OTL Gisela Pulkkinen väitöskirjatyötä ”Näyttökysymyksen ratkaiseminen hovioikeudessa” varten 40.000 mk;

– OTL Pasi Pölönen väitöskirjatyötä ”Todistajan kuulusteleminen uudistetussa rikosprosessissa” varten 25.000 mk; sekä

– OTK, VT Juha Sihto väitöskirjatyötä ”Rajat ylittävä rikosprosessi” varten 40.000 mk. Apurahojen saajat lisensiaatintutkimuksen tekemistä varten:

– VT Maija-Liisa Karlsson lisensiaatintutkimusta ”Tallenteiden hyväksikäyttö todistelussa ja muutoksenhaussa” varten 20.000 mk ja

– VT Ilpo Nuutinen lisensiaatintutkimusta ”Osakeyhtiön omat osakkeet” varten 20.000 mk.

 

Muu oikeustieteellisen tutkimuksen tuki:

– OTK Leena Niinikoski tutkimusta ”Ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisten alkuperäiskansojen

oikeuksiin” varten 20.000 mk.

 

Julkaisuapurahat

– OTL Timo Koivurova väitöskirjan kielentarkastukseen 10.000 mk ja

– OTL Juha Raitio väitöskirjan julkaisemiseen 10.000 mk.

 

Opintoapurahat

– OTK Riikka Koskenmäki 10.000 mk,

– OTK Tomi Kunnari 10.000 mk,

– OTK Lottaliina Lehtinen 10.000 mk,

– OTK Kirsi Ola 10.000 mk,

– OTK Hanna Seppänen 10.000 mk ja

– OTK Tarja Sortti 10.000 mk.