Säätiön myöntämät apurahat

OLGA JA KAARLE OSKARI LAITISEN SÄÄTIÖN APURAHAT 2023

Tutkimusapurahat

– OTM Kim Hakalalle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen yksityisoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Europeanization and the Confluence of Private International Law and European Law” 24 965 euroa
– OTM, KTM, KM Pipsa Hännikäiselle (Helsingin yliopisto) oikeushistorian väitöskirjatutkimukseen ”Sosiaalisen taustan vaikutus lakimieheksi valikoitumiseen 1970-luvulta nykypäivään” 12 482 euroa
– OTM, KTK Julia Sundströmille (Helsingin yliopisto) eläinoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Eläinten oikeudellinen asema Euroopan Unionissa” 24 965 euroa
– OTM Veli-Matti Tikkaselle (Lapin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Osakeyhtiösidonnainen oikeushenkilön rangaistusvastuu” 24 965 euroa
– OTM Sonja Vileniukselle (Turun yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Community Benefit Agreement is the future of European mining regulation?” 12 482 euroa
– OTM, MuM Anton Ylikalliolle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatutkimukseen ”Tekijänoikeudellinen kausaalioppi – Tutkielma tekijän ja teoksen suhteen muutostarpeista tekoälyn (AI) luovuuden aiheuttamien haasteiden valossa” 24 965 euroa

Opintoapurahat

– OTM Jani Hannoselle (Turun yliopiston) väitöskirjatutkimukseen ”Ihmiskaupan uhrien rankaisemattomuusperiaate Suomessa” liittyvään tutkijavierailuun Max Planck Institute, Freiburgissa 3 000 euroa
– HTT Jaakko Husalle (Helsingin yliopisto) tutkijavierailuun Centre for Scots Law, University of Aberdeen 1 500 euroa
– OTM Veera Koposelle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Eläinoikeuden yleiset opit” liittyvään tutkijavierailuun Max Planck Institute, Heidelbergissa 3 000 euroa
– OTM Jenna Piipolle väitöskirjatutkimukseen ”Lainkonkurrenssi” liittyvään tutkijavierailuun Max Planck Institut, Freiburgissa 1.500 euroa
– OTM Panu Ståhlbergille (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”Hallituksen jäsenen tuottamus ja vahingonkorvausvastuu säätiössä” liittyvään seminaariin Lundin yliopistossa 400 euroa
OTM Tuuli Talvingolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen ”The concept of ‘rule of law’ in the European Union constitutional vision” liittyvään tutkijavierailuun EHESS-yliopistossa Pariisissa 3 000 euroa
– LL.M. Sanna Toropaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkimukseen liittyvään tutkijavierailuun Vrije Universiteit Brussel 3 000 euroa
– OTM, VTM Esko Yli-Hemmingille (Helsingin yliopisto) väitöskirjatutkumukseen ”Creating the Criminal Law’s Person – Critical Theory on Blameworthy Individual and Justification of Punishment” liittyvään tutkijavierailuun Glasgow’n yliopistossa 2 000 euroa

Julkaisuapurahat

– VTM Aura Kostiaiselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Rationaalisuuden vallankumous. Oikeus, asiantuntijuus ja politiikka rikosoikeuskomitean (1972–1977) työskentelyprosessissa” julkaisukuluihin 3 000 euroa
– MICL, KTM, DI Roni Laaksolle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Corporate Governance in Systemic Banks – Reducing Risk Appetite and Systemic Risk through the Regulation of Board Governance” kielentarkastukseen 3 000 euroa
– OTK Tanja Mikkilälle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Päämiehen etu edunvalvojan päätöksenteossa” julkaisukuluihin 1 800 euroa
– OTM Otava Pihalle (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Recognising Rape: Manifestations of Sexual Autonomy in Finnish Law and Legal Practice” julkaisukuluihin 3 000 euroa
– OTT Annina Wahlbeckille (Helsingin yliopisto) väitöskirjan ”Ulosottovalituksen edellytyksen perusteet” julkaisukuluihin 1 300 euroa

Yhteensä apurahoja myönnettiin 154 325 euroa.