Apurahat v. 2018

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat 

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön:

– OTM Merike Helanderille (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden väitöskirjatyöhön ”Syntyvän lapsen oikeus terveyteen – syntymättömän ja vastasyntyneen oikeudelliseen asemaan liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset” 20 309 euroa
– MICL, YTM Vesa Kyyröselle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”International Legal Responsibility of the Future: Machine autonomy and various aspects of international responsibility and legal personality” 20 309 euroa
– OTM, KTM Mikko Laapakselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä” 20 309 euroa
– OTK Jon Saloselle Helsingin yliopistosta velvoiteoikeuden väitöskirjatyöhön ”Tutkimus säätiöoikeudessa vaikuttavista keskeisistä periaatteista, periaatteiden funktiosta ja merkityksestä sekä periaatteiden menetelmällisestä käytöstä” 20 309 euroa
– OTM Iina Tornbergille Helsingin yliopistosta kansainvälisen yksityisoikeuden ja oikeusvertailun väitöskirjatyöhön ”EU private international law rules in international commercial arbitration: Article 101 of the Treaty on Functioning of the European Union as a mandatory rule in Chinese International Economic and Trade Arbitration Center (CIETAC) arbitration” 8 462 euroa

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimuksen yleiseen tukemiseen, kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimusmatkoihin sekä kielentarkistukseen:

– OTT Monica Garcia-Salmones Roviralle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden tutkimukseen ”Civil War, Epistemological and Ethical Fragmentation and Natural Rights in International Law” liittyvään tutkijavierailuun Australiassa (Kathleen Fitzpatrick Visiting Fellowships 2019, University of Melbourne) 2 500 euroa
– OTT Katri Havulle (Helsingin yliopisto) eurooppaoikeuden tutkimushankkeen ”Vahingonkorvaus EU-oikeudessa” kansainvälistymis- ja tutkimuskuluihin 4 000 euroa
– OTM Mikko Huttuselle (Lapin yliopisto) kansainvälisen oikeuden tutkimukseen ”Air Sovereignty in International Law” liittyvään tutkijavierailuun Alankomaissa (Universiteit Leiden)  4 000 euroa
– OTM Kaisa-Maria Kimmelille (Lapin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeuden tutkimukseen ”Regulating Priority Setting in Health Care” liittyvien konferenssimatkojen osallistumiskuluihin Etiopiassa (Priorities 2020) ja Ranskassa (7th European Association of Health Law Conference) 4 000 euroa
– OTT Tuulikki Mikkolalle (Turun yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden tutkimukseen ”Ulkomailla toteutettujen sijaissynnytysten oikeusvaikutukset Suomessa) liittyvään konferenssin ”Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family” osallistumiskuluihin Iso-Britanniassa 1 900 euroa
– OTT Kimmo Nuotiolle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden tutkimukseen ”Miten rikosoikeus toimii? Preventiomallien uudelleenarviointi” liittyvään tutkijavierailuun Kanadassa (University of Toronto) 4 000 euroa
– OTT Ville Pönkälle (Helsingin yliopisto) kauppaoikeuden tutkimukseen ”The Structure of Cooperative Ownership and Control” liittyvään tutkijavierailuun Yhdysvalloissa (Fordham University) 4 000 euroa
– OTM Ukri Soirilalle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvan väitöskirjan kielentarkastukseen 1 500 euroa
– OTT Tomi Tuomiselle (Lapin yliopisto) eurooppaoikeuden tutkimukseen ”Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta eurooppaoikeudellisessa kontekstissa: oikeusvertaileva tutkimus Suomessa, Saksassa ja Hollannissa harjoitetusta eurooppaoikeudellisten säännösten perustuslakikontrollista” liittyvään tutkijavierailuun Alankomaissa (Universiteit Leiden) 4 000 euroa
– OTM Emilie Yliheljolle (Helsingin yliopisto) kauppa- sekä ympäristöoikeuden tutkimukseen ”Päästöoikeuden oikeudellisesta luonteesta sekä ilmasto-, yksityis- ja finanssimarkkinaoikeuden rajapinnasta” liittyvään tutkijavierailuun Norjassa (Oslo Unversitet) 2 350 euroa