Apurahat v. 2016

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta myönnetyt apurahat

Tutkimusapurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön, vuoden apuraha 20 292 euroa:

– OTM Ville Varjolalle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön ”The Form of Law – Deterritorialisation, Deconstruction, and the Future of the Juridical Order”
– MA Annika Rosinille (Turun yliopisto) työoikeuden väitöskirjatyöhön ”Harjoittelijan työoikeudellinen suoja”
– LL. M. Leo Järviselle (Helsingin yliopisto) velvoiteoikeuden sekä oikeussosiologian väitöskirjatyöhön ”Suomalainen vahingonkorvausoikeus yhdenmukaistuvassa Euroopassa: vieraita ideologioita, epäsopivia siirrännäisiä ja muita haasteita”
– OTK Tanja Mikkilälle (Helsingin yliopisto) perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön ”Päämiehen etu ratkaisuperusteena. Edunvalvontaoikeudellinen tutkimus edunvalvonnassa olevan päämiehen omaisuuden hoitamisesta”
– OTM Outi Penttilälle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”Behind the Greening Virtues – The Contextual History of Environmentalism in International Law 1890–2010”
–  OTM Tero Lundstedtille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön ”From Kosovo to Crimea. The Legal Legacies of the Socialist Federal Dissolutions”

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen sekä sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opetusmatkoihin:

– professori Jaakko Husalle (Lapin yliopisto) Visiting Fellow -vierailun kuluihin Hongkongin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 4 000 euroa
– OTM Salla Hyvöselle (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön “Legal Transplants in Finnish and English Law – Transposition of Substantive Law in the Context of Europeanisation of Private Law” liittyvään tutkijavierailuun Hampurin MaxPlanck -instituutissa 1 250 euroa
– OTM Ville Karille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen oikeuden väitöskirjatyöhön “Erik Castrén ja kansainvälisen oikeuden klassinen sisällissotia koskeva oppi” liittyvään tutkimusvierailuun Melbournen yliopistossa 4 000 euroa
– OTM, FM Kati Niemiselle (Helsingin yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyön “Oikeus, valta ja tottelemattomuus” kielentarkastukseen 720 euroa
– dosentti Liisa Niemiselle (Helsingin yliopisto) lääkintä- ja bio-oikeudellisen ”Biopankki ja yksilön oikeudet” -monografian kirjoittamiseen 4 000 euroa
– OTM Tiina Paloniitylle (Helsingin yliopisto) ympäristöoikeuden väitöskirjatyöhön liittyvän Indonesiassa järjestettävän IUFRO 2016 -konferenssin osallistumiskuluihin 738 euroa
– OTM Michael Ristaniemelle (Turun yliopisto) kauppaoikeuden väitöskirjatyöhön “Kansainvälinen kilpailuoikeus – ollako vai eikö olla?” liittyvään tutkijavaihtoon UC Berkeleyssä lukuvuonna 2016–2017 4 000 euroa
– OTM Kirsikka Salmiselle (Helsingin yliopisto) prosessi- sekä perhe- ja jäämistöoikeuden väitöskirjatyöhön “Lapsen etu huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa” liittyvään tutkimusvierailuun Melbournen yliopistossa 2 000 euroa
– OTM Laura Tarvaiselle (Lapin yliopisto) pakolaisoikeuden väitöskirjatyöhön “Vulnerability of the victims of torture in asylum process” liittyvään seminaariin Reykjavikin yliopistossa keväällä 2017 800 euroa
– OTM Iina Tornbergille (Helsingin yliopisto) kansainvälisen yksityisoikeuden väitöskirjatyöhön “Antitrust and competition law provisions as mandatory rules of law in international commercial arbitration” liittyvään tutkijavierailuun Hampurin Max Planck -instituutissa 4 000 euroa
– OTK Jussi Virtaselle (Turun yliopisto) rikosoikeuden väitöskirjatyöhön “Laiminlyöjän rikos” liittyvään tutkijavierailuun Freiburgin Max Planck -instituutissa 1 000 euroa