Apurahat v. 2002

IV Oikeuskultturin päivänä 8.11.2002 jaetut apurahat
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahastosta ja Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta jaetut apurahat
Isot apurahat päätoimiseen väitöskirjatyöhön tai muuhun tieteelliseen työskentelyyn:

OTK, VT Jari Vaitojalle (Helsingin yliopisto) hänen väitöskirjatyötään ”Yksityisoikeudellisten (erityisesti OikTL 36 §:n perustuvien) kohtuullistamisvaatimusten esille tuleminen ja tutkiminen siviiliprosessissa” varten tutkimusrahastosta 13.200 euroa,
OTK Santtu Turuselle (Helsingin yliopisto) hänen väitöskirjatyötään ”Totuus oikeudenkäynnissä” varten tutkimusrahastosta 6.600 euroa,
OTT Paul Van Aerschotille (Helsingin yliopisto) hänen tutkimustaan ”Aktivoivaan sosiaalipolitiikkaan liittyvät oikeusturvatakeet Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa” varten Idmanin rahastosta 6.600 euroa,
OTL Mikko Vuorenpäälle (Turun yliopisto) hänen väitöskirjatyötään ”Syyttäjän tehtävät” varten tutkimusrahastosta 6.600 euroa.

Pienet apurahat oikeustieteellisen tutkimustyön yleiseen tukemiseen, sen kansainvälistymistä edistäviin ulkomaisiin tutkimus- ja opintomatkoihin taikka suomalaisen oikeustutkimuksen kääntämiseen muille kielille tai ulkomaankielisen oikeustutkimuksen kääntämiseen suomen kielelle:

JK, LL.M. Merva Hämäläiselle (Helsingin yliopisto) hänen väitöskirjatyötään ”Maallikkoaines tuomitsemisessa” varten 3.500 euroa Idmanin rahastosta,
OTL Minna Kimpimäelle (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön ulkomailla 2.500 euroa Idmanin rahastosta,
OTK, VT Marja Leskiselle Postgraduate Prospectus 2002 -ohjelman kustannuksiin King’s College London -yliopistossa 2.000 euroa Idmanin rahastosta,
OTK Mikko Pihlajamäelle hänen lisensiaattityötään ”Oikeudellisen ennakkotarkastuksen taloudellinen merkitys ja velvoiteoikeudellinen ulottuvuus osakekaupassa” varten 2.000 euroa tutkimusrahastosta,
OTK, VT Leila Suvantolalle väitöskirjatyöhön ulkomailla 1.350 euroa Idmanin rahastosta,
OTK, VTK Arno Söderholmille Master of European Studies -opintokokonaisuutta varten College of Europessa, Brüggessa 1.800 euroa Idmanin rahastosta.

Oikeustieteen tutkimussäätiön vuonna 2002 myöntämät apurahat
OTL, LL.M., LL.B. Tapio Puuruselle (Helsingin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Legal Security in International Electronic Commerce” 2.500 euroa,
OTK Matti Urpilaiselle (Turun yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Tuloverotus ja legaliteetti: Tutkimus perusoikeusargumentoinnin asemasta osana vero-oikeuden yleisiä oppeja” 2.500 euroa,
OTK Jari Råmanille (Lapin yliopisto) väitöskirjatyöhön ”Tietoturvallisuuden ja oikeuden suhde” 2.500 euroa.