B-sarjan julkaisuapuraha

Apuraha myönnetään suomen- tai ruotsinkielisen oikeustieteen alan oppi- tai käsikirjan kirjoittamiseen ja julkaisemiseen yhdistyksen B-sarjassa. Apurahan suuruus on enintään 10.000 euroa / kirja. Hakemuksessa tulee esittää kirjan työnimi, kirjan kuvaus, sen alustava dispositio ja suunnitelma tutkimuksen valmistumisaikataulusta, kirjan tulee valmistua kahdessa vuodessa.

B-sarjan julkaisuapurahalla on jatkuva haku. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksen seuraavassa kokouksessaan.